UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân tại buổi đi khảo sát thực tế và làm việc với Công ty Cổ phần Khu du lịch sinh thái Hang Gợp về dự án khu du dịch lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang.

Theo đó, để hỗ trợ, tháo gỡ các vướng mắc của dự án, ông Trần Văn Tân đã đưa một số đề nghị đến các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND huyện Đông Giang, Công ty Cổ phần Khu du lịch sinh thái Hang Gợp.

Cụ thể, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Công ty Cổ phần Khu du lịch sinh thái Hang Gợp thực hiện tốt Kết luận thanh tra số 251/QĐ-STNMT ngày 04/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai đối với Công ty Cổ phần Khu du lịch sinh thái Hang Gợp tại dự án khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang và Công văn số 638/SXD-QLHT ngày 28/4/2022 của Sở Xây dựng về kiểm tra hoàn thành các công trình xây dựng thuộc dự án khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này phải tập trung hoàn thành các thủ tục liên quan để triển khai thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại của giai đoạn 1 và tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 của dự án để đưa vào hoạt động theo đúng tiến độ đầu tư.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Khu du lịch sinh thái Hang Gợp xây dựng nội dung, chương trình, kịch bản để tổ chức khai trương (khánh thành) dự án khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Khu du lịch Cổng trời Đông Giang. Ảnh: Công an TP HCM
Khu du lịch Cổng trời Đông Giang. Ảnh: Công an TP HCM

Cùng với đó, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Nam, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan sớm triển khai xây dựng dự án đường dây và trạm biến áp 110KV Đông Giang để bổ sung nguồn điện phục vụ hoạt động của khu du lịch và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đông Giang.

Công ty Điện lực Quảng Nam chỉ đạo Điện lực huyện Đông Giang nhận bàn giao tuyến đường dây 22KV từ A Sờ về dự án Cổng trời để quản lý vận hành, đảm bảo an toàn cho người dân, giúp nhà đầu tư yên tâm về nguồn điện cung cấp cho dự án.

Về hạ tầng, UBND tỉnh Quảng Nam giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị hồ sơ thủ tục để khởi công dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 609, đoạn An Điềm - A Sờ (nối xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc qua địa bàn xã Mà Cooih, huyện Đông Giang).

Đồng thời, UBND huyện Đông Giang tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đối với diện tích 22,14ha trước ngày 30/7/2022 để cho Công ty Cổ phần Khu du lịch sinh thái Hang Gợp thuê đất, sớm triển khai các thủ tục đầu tư tiếp theo.

Đơn vị phải quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả đối với diện tích đất được thuê, đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ rừng và an ninh, trật tự tại địa phương; kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng đất của đơn vị đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định.