Yên Bái: Trao quyết định đầu tư cho 9 dự án với số vốn gần 1.500 tỉ đồng
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 9 dự án năm 2022.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có trên 2.600 doanh nghiệp và hơn 580 hợp tác xã đang hoạt động. Các doanh nghiệp, hợp tác xã này đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 43.600 người, với mức thu nhập bình quân 5,8 triệu đồng/người /tháng.

Về thu hút đầu tư, lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã thu hút hơn 580 dự án, với tổng vốn đăng ký gần 87.000 tỉ đồng và gần 466 triệu USD,

tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,11%, đứng thứ 2 trong tổng số 14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía bắc, đứng thứ 12 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngày 27.3, tại buổi gặp mặt gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ghi nhận sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu đặt ra trong năm 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành cần tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách của Trung ương và của tỉnh đã ban hành về hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế.

Dịp này, UBND tỉnh Yên Bái đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 9 nhà đầu tư, với tổng số vốn hơn 1.475 tỉ đồng.

Đồng thời, các doanh nghiệp cũng đã trao tặng quà an sinh xã hội trị giá 20,7 tỉ đồng và 400 tấn xi măng để hỗ trợ các địa phương trong tỉnh Yên Bái xây dựng trường học, cầu, đường và kiên cố hóa giao thông nông thôn tại một số xã khó khăn.