Cục Bảo vệ thực vật cho biết đã nhận được thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đề nghị tiến hành kiểm tra thực địa đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói dừa tươi có nhu cầu xuất khẩu để hoàn thành đánh giá phân tích nguy cơ dịch hại đối với dừa tươi và làm căn cứ cho việc ký nghị định thư.

Thời gian kiểm tra vào giữa tháng 8/2023 và hình thức kiểm tra trực tuyến kết hợp kiểm tra thực địa và tài liệu.

GACC sẽ kiểm tra hệ thống kiểm soát và phòng chống sinh vật gây hại trên dừa tại các vùng trồng và cơ sở đóng gói; quy trình thu hoạch, vận chuyển và đóng gói dừa xuất khẩu.

Để chuẩn bị tốt các nội dung kiểm tra thực địa đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói dừa tươi có nhu cầu xuất khẩu theo yêu cầu của GACC, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cơ quan chuyên môn của địa phương bố trí nguồn lực sẵn sàng để phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật trong quá trình triển khai việc kiểm tra.

Chi cục cử cán bộ kỹ thuật tham gia hướng dẫn và hỗ trợ các vùng trồng, cơ sở đóng gói dừa tươi tham gia kiểm tra trực tuyến theo yêu cầu của GACC. Đồng thời, chuẩn bị hồ sơ và tài liệu kỹ thuật liên quan đến công tác quản lý, phòng chống sinh vật gây hại theo yêu cầu của GACC.

Tháng 8, Hải quan Trung Quốc sắp kiểm tra vùng trồng, cơ sở đóng gói dừa tươi Việt Nam

Các địa phương rà soát, tổng hợp các vùng trồng, cơ sở đóng gói dừa tươi có nhu cầu đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc. Đồng thời, thông báo và hướng dẫn vùng trồng, cơ sở đóng gói hoàn tất hồ sơ, tài liệu liên quan và chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để tham gia kiểm tra trực tuyến theo yêu cầu của GACC.

Toàn bộ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, của các vùng trồng và cơ sở đóng gói dừa tươi phải được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Trung và gửi về Cục Bảo vệ thực vật trước ngày 05/8/2023 để tổng hợp gửi GACC.

Sau kiểm tra, Trung Quốc sẽ thực hiện quy trình đánh giá rủi ro và đề xuất các yêu cầu nhập khẩu phù hợp để xây dựng nghị định thư về nhập khẩu dừa từ Việt Nam.

Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố phối hợp thực hiện để đợt kiểm tra trực tuyến đối với các vườn trồng và cơ sở đóng gói dừa tươi của GACC được tiến hành thuận lợi, đạt kết quả tốt.

Hiện Việt Nam đang đứng thứ 7 về sản xuất dừa trên toàn thế giới. Diện tích trồng dừa vào khoảng hơn 180 ngàn ha, tập trung chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là Bến Tre, được coi là thủ phủ của dừa. Ngoài ra, dừa còn được trồng ở một số tỉnh duyên hải miền Trung.

Năm 2023, ngành dừa phấn đấu xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa đạt trên 1 tỷ USD.

Trung Quốc là thị trường có nhu cầu nhập khẩu dừa rất lớn, nhưng hiện sản lượng dừa sản xuất của nước này chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu thị trường.