Mới đây, Sở Y tế Hà Nội có công văn số 7106/SYT-NVD gửi Thủ trưởng các cơ sở y tế trên địa bàn TP Hà Nội; Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã; Công ty TNHH Phil Inter Pharma (Số 20 Đại lộ Hữu Nghị, KCN VN-Singapore, thị xã Thuận An, Bình Dương); Công ty Cổ phần Sản xuất & thương mại Song Sơn (Quầy 307, Hapu Medìcenter, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội) về việc thu hồi thuốc Philcomozel cream không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Cụ thể, Sở Y tế thông báo thu hồi thuốc Philcomozel cream (Ketoconazol 200mg) trên địa bàn Hà Nội, SDK: VD-19707-13, số lô: 19002, ngày sản xuất: 3/9/2019, hạn dùng: 3/9/2022, do Công ty TNHH Phil Inter Pharma sản xuất.

Mẫu thuốc lấy tại Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Song Sơn không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Tính chất, đồng đều khối lượng (vi phạm mức độ 3).

thu hồi thuốc Philcomozel cream không đạt chất lượng, vi phạm mức độ 3
Thu hồi thuốc Philcomozel cream không đạt chất lượng, vi phạm mức độ 3

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH Phil Inter Pharma, Công ty cổ phần Sản xuất & thương mại Song Sơn thực hiện thu hồi triệt để lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên và gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi theo quy định tại công văn sổ 4964/QLD-CL. Sở Y tế sẽ kiểm tra, giám sát việc thu hồi thuốc Philcomozel cream (Ketoconazol 200mg) trên địa bàn Hà Nội, SDK: VD-19707-13, số lô: 19002 của các đơn vị.

Các cơ sở y tế công lập trực thuộc ngành, các cơ sở y tế ngoài công lập, các doanh nghiệp kinh doanh thuốc, các cơ sở bán lẻ thuốc trê địa bàn khẩn trương rà soát, thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

Bên cạnh đó, Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã thông báo đến các cơ sờ hành nghề trên địa bàn quản lý; Tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở (nếu có).

Sở Y tế yêu cầu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội đăng thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng.