Sản phẩm 70 độ Kosmo
Sản phẩm 70 độ Kosmo

Theo đó, ngày 10/12/2021 Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn số 14545/QLD-MP về việc thu hồi các lô sản phẩm cồn 70 và 90 độ Kosmo không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Theo Công văn 14545, Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với các lô sản phẩm Cồn 70 độ (Ethanol) Kosmo 1 lít, Cồn 70 độ (Ethanol) Kosmo 500ml, Cồn 90 độ (Ethanol) Kosmo 1 lít, Cồn 70 độ (Ethanol) Kosmo 1 lít với số lô là AB9977 và AC9977của Công ty TNHH Hoá mỹ phẩm SA LÊ DIÊNG VI NA có địa chỉ tại 418/50 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Các sản phẩm trên đã được kiểm nghiệm và được nhận định là không đáp ứng yêu cầu về giới hạn Methanol trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN, không đạt tiêu chuẩn để lưu hành trên thị trường.

Công văn số 14545/QLD-MP của Cục Quản lý Dược
Công văn số 14545/QLD-MP của Cục Quản lý Dược

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Hoá mỹ phẩm SA LÊ DIÊNG VI NA phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô mỹ phẩm nêu trên để tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định và gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/12/2021.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô mỹ phẩm vi phạm nêu trên, đồng thời kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này và xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.