Theo đó, hỗ trợ 4 triệu đồng/tháng đối với bác sĩ phục vụ, công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện, các trạm y tế xã, phường, thị trấn; bác sĩ công tác tại cơ sở cai nghiện ma tuý thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng đối với công chức đang công tác tại các cơ quan Sở Y tế và các chi cục trực thuộc Sở Y tế có trình độ chuyên môn là bác sĩ, dược sĩ; viên chức và người được ký hợp đồng lao động đối với các vị trí việc làm là viên chức y tế theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ 450.000 đồng/tháng đối với nhân viên y tế khu phố.

Tây Ninh: Hỗ trợ thêm từ 3 đến 4 triệu đồng cho bác sĩ từ 19/12
Từ ngày 19/12, bác sĩ ở Tây Ninh được hỗ trợ thêm 3 đến 4 triệu đồng.

Giai đoạn 2016-2021, chính sách hỗ trợ tăng thêm thu nhập hằng tháng đối với bác sĩ và nhân viên y tế tại Tây Ninh đã hỗ trợ cho hơn 490 trường hợp với số tiền trên 95,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, số lượng bác sĩ về Tây Ninh công tác vẫn còn hạn chế, nhất là các chuyên khoa khó tuyển như phong, giải phẫu bệnh, pháp y, lao, tâm thần, phục hồi chức năng; và khó tuyển dụng bác sĩ về làm việc tại một số huyện biên giới.

Một số bác sĩ bỏ việc, chuyển đi nơi khác, chuyển ra ngoài làm y tế tư nhân khiến các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh luôn trong tình trạng thiếu nhân lực có trình độ bác sĩ ở tất cả các tuyến, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, việc ban hành chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức và nhân viên ngành Y tế là giải pháp tích cực để đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế yên tâm công tác, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.