Cụ thể, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (Mã chứng khoán BAF) vừa công bố bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại hội dự kiến tổ chức ngày 10/5 tại TP HCM.

Cụ thể, BAF muốn phát hành hơn 68,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng với tỷ lệ 47,677% vốn điều lệ.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 54% so với giá cổ phiếu BAF chốt phiên 9/5. Giá trị sổ sách của cổ phiếu BAF tại ngày 31/12/2022 là 12.029 đồng/cp. Thời gian thực hiện chào bán dự kiến từ quý II đến quý IV/2023.

Theo BAF, trong tổng 684 tỷ đồng thu được nếu huy động thành công, 400 tỷ sẽ được dùng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh nông sản; hơn 165 tỷ đồng bổ sung vốn phục vụ hoạt động chăn nuôi heo và 119 tỷ đồng tăng vốn điều lệ tại các công ty con để thực hiện đầu tư xây dựng dự án trang trại chăn nuôi heo và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng nguồn vốn của BaF Việt Nam tăng 27% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.260 tỷ đồng lên gần 5.990 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả gần 4.090 tỷ, gấp 2,1 lần vốn chủ sở hữu. Công ty đang đi vay tổng cộng 1.470 tỷ đồng, tăng 54% so với đầu năm, chủ yếu là các khoản vay với các ngân hàng và trái phiếu.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả gần 4.090 tỷ, gấp 2,1 lần vốn chủ sở hữu. Nợ vay ghi nhận tại thời điểm cuối quý 1 là hơn 1.470 tỷ đồng, tăng 54% so với đầu năm và chiếm 77,5% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay ngắn hạn tăng 14% lên 302 tỷ đồng, nợ dài hạn tăng 68,7% lên hơn 1.168 tỷ đồng.

Nông nghiệp BaF muốn tiếp tục huy động vốn từ cổ đông hiện hữu. Ảnh minh họa: Nông ngg
Nông nghiệp BaF muốn tiếp tục huy động vốn từ cổ đông hiện hữu. Ảnh minh họa: Thương trường

Cũng tại ĐHĐCĐ, BaF Việt Nam sẽ trình miễn nhiệm chức danh thành viên của ông Phan Ngọc Ấn, người đã có đơn xin từ nhiệm từ ngày 11/4. Đồng thời, nhóm cổ đông là CTCP Siba Holdings, đại diện 40,48% vốn điều lệ trình cổ đông bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Tân.

Ông Nguyễn Duy Tân sinh năm 1975, nơi sinh tại tỉnh Lai Châu.

Theo tìm hiểu, ông Phan Ngọc Ấn sinh năm 1976 và đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT BaF Việt Nam từ tháng 3/2021 tới nay.

Được biết, cổ phiếu BAF niêm yết trên sàn HOSE ngày 3/12/2021. Trước thời điểm niêm yết, ông Phan Ngọc Ấn giữ chức Chủ tịch HĐQT BaF Việt Nam từ ngày 2/3/2021, đồng thời sở hữu lên tới 30% vốn điều lệ tại BaF Việt Nam (ngày 30/6/2021). Tuy nhiên, ngày 15/3/2022, BaF Việt Nam thực hiện miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT đối với ông Phan Ngọc Ấn, đồng thời bầu bổ sung ông Trương Sỹ Bá vào vị trí Chủ tịch HĐQT.

Sau khi cổ phiếu BAF niêm yết sàn HOSE, ông Phan Ngọc Ấn liên tục bán ra và giảm sở hữu và tính tới cuối năm 2022, ông Phan Ngọc Ấn đã thoái ra toàn bộ và không sở hữu cổ phần nào tại BaF Việt Nam.