Người tiêu cẩn trọng khi mua và sử dụng TPBVSK DAVI SUKI
Sản phẩm TPBVSK An Khánh Đan LMD

Cục An toàn thục phẩm cho biết, trong thời gian vừa qua trên một số trang mạng xã hội và website, tại các đường link:

https://www.facebook.com/ankhanhdan/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=101169462388395&id=100324459139562

https://lmdpharma.vn/an-khanh-dan-lmd/

đăng nội dung quảng cáo các sản phẩm TPBVSK An Khánh Đan LMD vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Sản phẩm này do Công ty Cổ phần Dược phẩm Phú Tín (Địa chỉ: Thôn Vân La, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) sản xuất và Công ty Cổ phần Dược phẩm LMD Việt Nam (Địa chỉ: Lầu 7, Block A, Tòa nhà Waseco, số 10, đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/ và cổng công khai y tế tại địa chỉ https://congkhaiyte.moh.gov.vn/.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên một số website/đường link nêu trên để quyết định mua và sử dụng sản phẩm nêu trên vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.