Đây là nội dung tại Công điện 126/CĐ-TTg ngày 12/02/2022 về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, để triển khai hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (gọi tắt là Chương trình) Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐTB&XH trong Quý I/2022 hoàn thành dứt điểm nhiệm vụ: Trình Thủ tướng ban hành Quyết định về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm.

Sắp có Quyết định của Thủ tướng về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. (Ảnh minh họa)
Sắp có Quyết định của Thủ tướng về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải hoàn thành các nhiệm vụ, yêu cầu sau đây:

Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương rà soát, xây dựng danh mục và mức vốn dự kiến bố trí thuộc Chương trình nhiệm vụ, dự án trong 02 năm 2022-2023 và cho từng năm, gửi Bộ KH&ĐT tổng hợp.

Bộ KH&ĐT: Tổng hợp danh mục nhiệm vụ, dự án, phương án bố trí vốn có trọng điểm trong 02 năm 2022-2023 và trong từng năm theo đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương;

Xây dựng phương án điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn đầu tư công trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn đầu tư công của Chương trình trong năm 2022-2023, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng.

Chỉ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương hướng dẫn thực hiện hoặc trình Chính phủ xem xét việc áp dụng một số cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 43/2022/QH15 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư.

Bộ Tài chính: Bảo đảm bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước và Chương trình;

Chỉ đạo các đơn vị chức năng đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, kịp thời xử lý vướng mắc về thanh, quyết toán. Công khai tình hình thực hiện và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các Bộ, cơ quan, địa phương.

Xây dựng, trình Thủ tướng Quyết định về cho vay đối với học sinh, sinh viên mua máy tính phục vụ học tập trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và Quyết định hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất cho Ngân hàng chính sách xã hội.

Ngân hàng nhà nước Việt Nam: Ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay từ ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh;

Ban hành Nghị định về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bộ TN&MT: Ban hành văn bản hướng dẫn về việc thực hiện cơ chế đặc thù về khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ dự án hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia thuộc Chương trình.

Bộ GD&ĐT: Trình thủ tướng ban hành Quyết định về điều kiện, trình tự, thủ tục, mức lãi suất cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh.

Theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, sẽ hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm;

Trong đó mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1 triệu đồng/tháng và người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp là 500 nghìn đồng/tháng.

Thời gian thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022.