2610-vanphongvps-efwp

Theo phản ánh của nhà đầu tư chứng khoán trên thị trường, hệ thống giao dịch của CTCP Chứng khoán VPS đã gặp sự cố trong thời gian giao dịch đầu buổi chiều (31/3). Việc đăng nhập không thể thực hiện được qua cả ứng dụng trên điện thoại và website.

Khi đăng nhập vào hệ thống đặt lệnh của Chứng khoán VPS, dòng thông báo được đưa ra "Hệ thống đang khởi động".

Giải thích về sự cố giao dịch chiều nay, nhân viên tư vấn đầu tư của Chứng khoán VPS cho rằng hệ thống của công ty đã ngắt kết nối với sở giao dịch chứng khoán nên nhà đầu tư không thể đăng nhập và mua bán. Nhà đầu tư chỉ có thể giao dịch sau khi bộ phận IT của Chứng khoán VPS thông báo khắc phục.

Cập nhật đến 14h00, sự cố lỗi hệ thống của Chứng khoán VPS chưa được khắc phục, chưa có thông báo chính thức nào được công ty gửi đến khách hàng liên quan đến sự cố này.

2621-vps-1
Hệ thống đặt lệnh qua ứng dụng điện thoại của VPS không thể đăng nhập. Ảnh: NVCC.
2710-vps-2
Tương tự với ứng dụng trên điện thoại, kênh giao dịch qua website cũng không thể đăng nhập. Ảnh: NVCC.