Giá vé máy bay nội địa Vietnam Airlines ngày 3/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam (đã bao gồm thuế và phí) cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.100.000 - 2.300.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 1.100.000 - 1.500.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh có giá dao động trong khoảng 1.750.000 - 3.650.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 1.800.000 - 3.550.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Bamboo Airways ngày 3/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam (đã bao gồm thuế và phí) cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.200.000 - 1.400.000 đồng/ người lớn và đã gần hết vé. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 960.000 - 2.500.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh có giá dao động trong khoảng 1.500.000 - 2.800.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 1.500.000 - 3.400.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay ngày 3/8: Vé các hãng đều tăng

Giá vé máy bay nội địa Vietjet Air ngày 3/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam (đã bao gồm thuế và phí) cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại đang dao động trong khoảng 870.000 - 960.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 870.000 - 2.300.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh có giá dao động trong khoảng 1.600.000 - 3.200.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 1.500.000 - 2.100.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Vietravel Airlines ngày 3/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam (đã bao gồm thuế và phí) cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại đang dao động trong khoảng 750.000 - 1.050.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 750.000 - 950.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh có giá dao động trong khoảng 1.600.000 - 1.900.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 1.500.000 - 1.850.000 đồng/ người lớn.