Giá vé máy bay nội địa Vietnam Airlines ngày 28/12

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 2.207.000 - 2.385.000 đồng/người lớn và hiện đã gần hết chỗ. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội đang dao động trong khoảng 965.000 - 2.039.000 đồng/người lớn và hiện đã gần hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.500.000 - 4.362.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.883.000 - 4.901.600 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Bamboo Airways ngày 28/12

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đã hết. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động khoảng 857.000 - 1.165.000 đồng/người lớn và đã gần hết vé.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.344.120 - 4.195.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.800.320 - 4.337.600 đồng/ người lớn và đã gần hết vé.

Giá vé máy bay hôm nay 28/12: Giá vé máy bay chặng khứ hồi Hà Nội - TP HCM tăng mạnh
Giá vé máy bay ngày 28/12 tăng mạnh do nhu cầu đi lại cuối năm.

Giá vé máy bay nội địa Vietjet Air ngày 28/12

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.113.920 - 2.657.120 đồng/người lớn . Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 725.120 - 1.368.120 đồng/người lớn và hiện cả 2 chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng của Vietjet Air đều đã gần hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.211.120 - 3.412.720 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 1.765.160 - 4.901.600 đồng/người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Vietravel Airlines ngày 28/12

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng trong ngày hôm nay trong ngày hôm nay đã hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay đã hết chỗ. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.765.160 - 3.292.640 đồng/người lớn và đã gần hết chỗ.