UBND TP Hà Nội gửi tờ trình tới Thường trực HĐND thành phố về việc ban hành Nghị quyết hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân và một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội năm 2021.

UBND thành phố cho biết, tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân. Do đó, việc hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân và một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố là một trong những nội dung rất cần thiết, góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân trong giai đoạn hiện nay.

Đề xuất giảm tiền nước sinh hoạt 4 tháng cuối năm
Đề xuất giảm tiền nước sinh hoạt 4 tháng cuối năm

Trước tình hình trên, thành phố đề xuất HĐND thành phố thông qua việc hỗ trợ giảm giá 100% cho các trường hợp: cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố; các hộ dân thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo ở mức sinh hoạt 1 (tối đa là 68.690 đồng/hộ dân, áp dụng đối với 10 m3/hộ dân theo giá nước sạch mức sinh hoạt 1 tại Quyết định số 38/2013 ngày 19/9/2013 của UBND thành phố.

Đồng thời, thành phố cũng đề nghị HĐND thành phố thông qua việc hỗ trợ giảm 15% trên tổng hóa đơn tiền nước sinh hoạt phải trả của các hộ dân ngoài các đối tượng trên.

Việc thực hiện giảm giá nước sinh hoạt theo đề xuất của UBND thành phố áp dụng trong 4 tháng cuối năm 2021 (tháng 9, 10, 11, 12). Dự kiến, tổng kinh phí khoảng 165 tỷ đồng, lấy từ nguồn ngân sách thành phố.

UBND thành phố sẽ thực hiện hỗ trợ thông qua các đơn vị cấp nước, giảm giá trên hóa đơn tiền nước cho người dân thuộc phạm vi cấp nước của từng đơn vị.