Đề xuất chi 110 tỷ đồng để vận hành thử Metro số 1
Đề xuất chi 110 tỷ đồng để vận hành thử Metro số 1

Cụ thể: Công ty HURC1 đã chủ động lập phương án trong trường hợp công ty tham gia vào vận hành thử, để đảm bảo tiến độ cho công tác vận hành khai thác thương mại tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trong năm 2024,

Tổng chi phí dự kiến phát sinh khi tham gia vận hành thử là gần 110 tỷ đồng, trong đó chi phí tiền điện hơn 71 tỷ đồng; trả lương cho người lao động hơn 12,5 tỷ đồng; chi phí phục vụ vận hành tuyến khi chạy thử là 10,7 tỷ đồng; chi phí bảo hiểm, cháy nổ hơn 8,1 tỷ đồng…

Công ty HURC1 đề xuất phương thức thực hiện: UBND TP HCM cấp kinh phí từ ngân sách thành phố giao cho Ban Quản lý đường sắt đô thị đặt hàng cho HURC1 để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là vận hành thử (trial run) trên tuyến metro số 1.

Trường hợp chi phí chưa kịp thời cấp để tổ chức vận hành thử, cho phép Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 được tạm ứng từ vốn điều lệ để làm nhiệm vụ được giao và thực hiện thu hồi tạm ứng bổ sung vốn điều lệ ngay sau khi được Ban Quản lý đường sắt đô thị nghiệm thu, thanh toán.

Tất cả chi phí nêu trên đã bao gồm tiền điện (khoảng 71 tỉ đồng), còn lại là tiền thuê vận hành trạm biến áp, bảo hiểm phòng cháy và thiết bị ga tàu, lương cho người lao động…

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên hiện đạt tổng khối lượng khoảng 98%. Gói thầu có khối lượng hoàn thành thấp nhất là CP3 hiện cũng đã đạt khoảng 96,17%. Theo kế hoạch của chủ đầu tư, cuối tháng 5/2024 sẽ hoàn thành công tác thử nghiệm; hoàn thành đào tạo trong tháng 7/2024. Công tác liên quan an toàn hệ thống, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã và đang tiến hành, cố gắng hoàn thành trong tháng 7/2024.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh, kết quả chứng nhận an toàn hệ thống cũng như quá trình thẩm duyệt của các cơ quan chức năng là một trong những yếu tố quan trọng để hoàn thành dự án. “Nếu trong điều kiện mọi việc diễn tiến thuận lợi thì có thể đưa dự án vào giai đoạn khai thác miễn vé từ tháng 7 đến tháng 10/2024 và tiến hành khai thác thương mại trong quý IV/2024”, chủ đầu tư cho biết.