Công bố Top 10 công ty bán lẻ uy tín năm 2021
Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; uy tín truyền thông và kết quả khảo sát đối tượng nghiên cứu.

Theo đó, đứng đầu nhóm hàng tiêu dùng nhanh và siêu thị vinh danh Tập đoàn Central Retail Việt Nam, Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce, Liên hiệp hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam, Công ty TNHH Aeon Việt Nam, Công ty cổ phần Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu liên Thái Bình Dương, Tổng công ty Thương mại Hà Nội.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; uy tín truyền thông và kết quả khảo sát đối tượng nghiên cứu.