Theo đó, các gói thầu xây lắp cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 được chia theo tiêu chí độ dài, tính chất kỹ thuật, giá trị, đảm bảo không chia nhỏ gói thầu theo yêu cầu của Chính phủ.

Cụ thể, đoạn cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi dài hơn 35km, chỉ có 1 gói thầu xây lắp trị giá hơn 6.000 tỷ đồng.

Đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng dài hơn 54km, chi 2 gói thầu xây lắp tương ứng trị giá hơn 3.300 tỷ đồng và 4.400 tỷ đồng. Đoạn Vũng Áng - Bùng dài hơn 56km, chia 2 gói thầu trị giá tương ứng hơn 5.300 tỷ đồng và 5.400 tỷ đồng tỷ đồng.

Đoạn Bùng - Vạn Ninh dài gần 50km, chia 2 gói thầu trị giá tương ứng hơn 3.500 tỷ đồng và 3.900 tỷ đồng. Đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ dài hơn 65km, chia 2 gói thầu trị giá hơn 3.300 tỷ đồng và 3.400 tỷ đồng.

Đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài hơn 88km, chia 3 gói thầu trị giá từ 3.500 - 5.600 tỷ đồng. Đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70km, chia 2 gói thầu, trị giá tương ứng hơn 3.000 và 6.000 tỷ đồng.

Đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh dài gần 62km, chia 3 gói thầu, trị giá từ 3 – 6 nghìn tỷ đồng. Đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, dài hơn 48km, chia 2 gói thầu trị giá tương ứng 4.300 tỷ đồng và 4.400 tỷ đồng.

Đoạn Vân Phong - Nha Trang dài hơn 83km, chia 2 gói thầu trị giá tương ứng 3.500 tỷ đồng và 5.300 tỷ đồng. Đoạn Cần Thơ - Hậu Giang dài hơn 37km, chia 1 gói thầu xây lắp giá trị gần 8.000 tỷ đồng.

Đoạn Hậu Giang - Cà Mau dài hơn 73km, chia 3 gói thầu, trị giá từ 3.300 - 7.200 tỷ đồng.

Cao tốc Bắc-Nam chia làm 25 gói thầu, cao nhất gần 8.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa
Cao tốc Bắc-Nam chia làm 25 gói thầu, cao nhất gần 8.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Lãnh đạo Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Giao thông Vận tải) đánh giá việc phân chia gói thầu dựa trên định hướng chỉ đạo của Chính phủ là không chia nhỏ gói thầu và đảm bảo cho việc thiết kế kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, điều phối vật tư, vật liệu triển khai thi công khả thi.

Sau khi Bộ Giao thông Vận tải duyệt kế hoạch đấu thầu, các chủ đầu tư sẽ tiến hành đăng tải thông tin đấu thầu theo quy định.

Trong quá trình đăng tải thông tin, các chủ đầu tư cũng sẽ đồng thời xây dựng hồ sơ yêu cầu trên cơ sở khung tiêu chí cơ bản theo quy định pháp luật về đấu thầu xây dựng hiện hành, phù hợp với đặc thù dự án và điều kiện thực tế.

Về tiêu chí chọn nhà thầu, Bộ GTVT đang nghiên cứu hoàn thiện. Tuy nhiên, trong văn bản báo cáo Thủ tướng trước đó, Bộ GTVT đã đưa ra một số tiêu chí nhà th phải đáp ứng như: Có chứng chỉ năng lực phù hợp với công trình tham gia xét; từng tham gia các gói thầu kỹ thuật tương tự, giá trị tối thiểu bằng 50% gói thầu đang xét; có nguồn lực tài chính, doanh thu 3 năm gần nhất phải tương đương giá trị gói thầu xét; chứng minh được năng lực huy động nhân sự, máy móc, thiết bị...

Với các tiêu chí trên, Bộ GTVT cho biết, hiện cả nước có khoảng 48 nhà thầu đáp ứng tương đối các điều kiện trên (từng tham gia các gói thầu trị giá từ 350 tỷ đồng trở lên). Trong đó, chỉ có 14 nhà thầu từng tham gia gói thầu từ 1.000 tỷ đồng trở lên. Tuy nhiên, để đáp ứng điều kiện, các nhà thầu có thể lập liên danh để dự thầu.

Dự kiến, hồ sơ yêu cầu các gói thầu xây lắp và tư vấn giám sát ưu tiên khởi công trước sẽ phát hành cho nhà thầu trước ngày 20/11 đảm bảo trước ngày 20/12 ký hợp đồng với nhà thầu để khởi công trước ngày 31/12/2022.