Louis Land báo lỗ ròng hơn 6 tỷ đồng trong quý IV/2021

Louis Land báo lỗ ròng hơn 6 tỷ đồng trong quý IV/2021

CTCP Louis Land (mã BII) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021. Sau khi trừ các khoản chi phí BII báo lỗ sau thuế 4,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận lãi gần 70 tỷ đồng, LNST công ty mẹ âm 6 tỷ đồng.

Tiêu điểm

Nhiều người đọc

Xem thêm

Thông tin cần biết