Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 271/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai theo tinh thần Nghị quyết 73/NQ-CP và 116/NQ-CP của Chính phủ; công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của UBND tỉnh Hưng Yên (giai đoạn 2011-6/2022).

Theo mết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ: Tại 4 dự án được chấp thuận chủ đầu tư không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Trong đó, đối với Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân khu A-Khu đô thị phía bắc Quốc lộ 5 thuộc Khu đô thị Phố Nối, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên thu hồi văn bản về việc tiếp tục giao Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát làm chủ đầu tư thực hiện dự án bằng phương thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng; chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát hồ sơ pháp lý để đấu thầu lựa chọn lại chủ đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện có vi phạm pháp luật về hình sự hoặc đến ngày 30/6/2025 chưa thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thì chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

3 dự án còn lại gồm Dự án Khu nhà ở Hoàng Anh, Dự án Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Hùng Vương Hưng Yên và Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại, nhà ở đô thị, Thanh tra Chính phủ cho biết, đến thời điểm thanh tra đã cơ bản hoàn thành, chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất với nhà nước hoặc đã bán, chuyển nhượng nhà đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Thanh tra Chính phủ phát hiện vi phạm tại 19 dự án ở Hưng Yên
Thanh tra Chính phủ phát hiện vi phạm tại 19 dự án ở Hưng Yên. Ảnh minh họa

Để đảm bảo ổn định cho người dân mua nhà ở lâu dài, tránh phát sinh khiếu kiện phức tạp, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên phải căn cứ vào quy định pháp luật, rà soát các thủ tục pháp lý của dự án để đảm bảo phù hợp với pháp luật và thực tiễn; rà soát lại nghĩa vụ tài chính đất đai, xác định lại tiền sử dụng đất, bảo đảm tính đúng, tính đủ tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, không để thất thoát ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, có 16/19 dự án có hạn chế trong việc xác định tiền sử dụng đất của dự án như: Lựa chọn phương pháp định giá đất không phù hợp; phân tích, lựa chọn tài sản so sánh không đảm bảo phù hợp quy định…

Có 2/19 dự án xác định tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa chưa đúng với quy định của pháp luật tại thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính. Có 5/19 dự án chậm phê duyệt giá đất, xác định bổ sung tiền sử dụng đất sau khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc giao đất bổ sung, trong đó có dự án đã giao đất từ năm 2018, tuy nhiên đến thời điểm kết thúc thanh tra (tháng 5/2023) chưa phê duyệt giá đất (dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân Khu A - Khu đô thị phía Bắc QL5 thuộc Khu đô thị Phố Nối).

Đồng thời, có 11/19 dự án chậm tiến độ thực hiện dự án đầu tư hoặc chưa thực hiện đúng mục tiêu ưu tiên xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở xã hội trước nhà ở thương mại hoặc chưa thực hiện thủ tục nghiệm thu, quyết toán, bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật cho địa phương quản lý.

Ngoài ra, một số chủ đầu tư chưa tuân thủ quy định về điều kiện chuyển nhượng nhà đất đối với khu vực có yêu cầu phải xây dựng nhà ở trước khi chuyển nhượng, mà chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền; thi công xây dựng nhưng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng quy hoạch được phê duyệt.

TTCP nêu rõ, để xảy ra hạn chế, thiếu sót nêu trên trách nhiệm thuộc Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thời kỳ có liên quan; Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực các sở; ngành TN&MT, Xây dựng, Tài chính, KH&ĐT, Cục Thuế tỉnh thời kỳ có liên quan; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thời kỳ có liên quan; chủ đầu tư các dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tại Dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại Lạc Hồng Phúc, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc bổ sung, điều chỉnh, ủy quyền từ chủ đầu tư cho đơn vị thực hiện dự án trong quyết định chủ trương đầu tư và giao đất cho đơn vị thực hiện dự án đúng quy định pháp luật, thu nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có), đảm bảo không để thất thoát ngân sách Nhà nước.

Thanh tra Chính phủ phát hiện vi phạm tại 19 dự án ở Hưng Yên

TTCP kiến nghị, đối với dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân Khu A - Khu đô thị phía Bắc QL5 thuộc Khu đô thị phố Nối, UBND tỉnh thu hồi Văn bản 1488/2016 về việc tiếp tục giao Công ty CP xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát làm chủ đầu tư thực hiện dự án vì tại thời điểm này Luật Nhà ở 2014 và Nghị định 99/2015 của Chính phủ không có quy định về việc chuyển tiếp đối với việc thực hiện dự án bằng phương thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng; chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát lại hồ sơ pháp lý để đấu thầu lựa chọn lại chủ đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện có vi phạm pháp luật về hình sự hoặc đến ngày 30/6/2025 chưa thực hiện việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thì chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Đối với Sở Xây dựng, TTCP giao Sở này chủ trì phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tổ chức rà soát hoặc điều chỉnh quy hoạch chỉ tiết tỷ lệ 1/500 đối với một số dự án do chưa bảo đảm quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, đảm bảo phù hợp với chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở, quy hoạch chung đô thị và một số vấn đề còn tồn tại khác đã chỉ ra tại phần kết quả kiểm tra, xác minh, cụ thể: Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân Khu A - Khu đô thị phía Bắc QL5 thuộc Khu đô thị phố Nối; dự án Khu dân cư Đông Phong; dự án Khu nhà ở, dịch vụ Khu công nghiệp phố Nối (Phố Nối House); dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở, Bến xe khách Mỹ Hào và Nhà máy cấp nước sạch Bình Minh Hưng Yên và dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Minh Quang.

Đối với UBND tỉnh Hưng Yên, TTCP giao chỉ đạo kiểm tra, rà soát và xác định lại tiền sử dụng đất tại các lần giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất, đối với một số dự án gồm: Dự án Tòa nhà hỗn hợp cao tầng và khu nhà ở để bán; dự án Xây dựng và kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Minh Quang; dự án Mở rộng Khu công nghiệp Thăng Long II (Thăng Long giai đoạn 2); dự án đầu tư xây dựng nhà ở nhà ở xã hội, nhà ở thương mại Lạc Hồng Phúc; Cụm công nghiệp Minh Khai mở rộng; dự án Khu nhà ở và Trung tâm thương mại phố Nối; dự án Khu nhà ở Hoàng Anh; dự án Trung tâm thương mại và nhà ở biệt thự Phố Hiến; dự án Khu nhà ở, dịch vụ Khu công nghiệp phố Nối; dự án Công ty CP đầu tư phát triển Hùng Vương Hưng Yên; dự án Trung tâm thương mại và Nhà ở Như Quỳnh; dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở, Bến xe khách Mỹ Hào và Nhà máy cấp nước sạch Bình Minh Hưng Yên; dự án Khu nhà ở Phúc Thành, tại phường Nhân Hòa, TX. Mỹ Hào và dự án Xây dựng khu nhà ở liền kề để bán.

Chỉ đạo Sở TN&MT Hưng Yên khẩn trương xác định tiền sử dụng đất đã giao lần 2 đối với dự án Khu đô thị sinh thái Dream City và diện tích đất đã giao làm bãi đỗ xe thuộc dự án Đầu tư xây dựng nhà ở nhà ở xã hội, nhà ở thương mại Lạc Hồng Phúc; xác định tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước đối với dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân Khu A - Khu độ thị phía Bắc QL5 thuộc Khu đô thị Phố Nối sau khi đấu thầu lựa chọn lại chủ đầu tư theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính đúng, tính đủ tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, không để thất thoát ngân sách Nhà nước.

Kiểm tra, rà soát việc chậm tiến độ đầu tư xây dựng đối với một số hạng mục của một số dự án, đánh giá nguyên nhân và có biện pháp xử lý nghiêm việc chậm tiến độ đối với: Hạng mục Trung tâm thương mại thuộc dự án Khu nhà ở và Trung tâm thương mại phố Nối do Công ty TNHH An Phát làm chủ đầu tư; Hạng mục Khu Nhà ở cho người thu nhập thấp phải ưu tiên đầu tư nhưng chưa tiến hành xây dựng tại dự án Khu nhà ở, dịch vụ khu công nghiệp phố Nối (Phố Nối House) do Công ty CP du lịch và thương mại Tân Sáng làm chủ đầu tư; Hạng mục Tòa trung tâm thương mại, nhà chung cư 9 tầng trên khu đất HH1 chưa thi công xây dựng tại dự án Trung tâm thương mại và Nhà ở Như Quỳnh do Công ty CP cơ khí xây dựng công trình I làm chủ đầu tư; Xem xét, đánh giá năng lực thực hiện của chủ đầu tư dự án Công ty CP đầu tư phát triển Hùng Vương Hưng Yên, có biện pháp xử lý theo quy định.