Sở Y tế Hà Nội đã ban hành công văn số 2067/SYT-VP gửi các đơn vị y tế về việc triển khai thực hiện thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa trực thuộc Sở Y tế.

Thực hiện Công văn số 1426/UBND-KSTTHC của UBND TP Hà Nội về việc triển khai thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính tại các bộ phận một cửa trên địa bàn TP.

Các bệnh viện tại Thủ đô triển khai thanh toán không dùng tiền mặt từ ngày 1/6

Sở Y tế đề nghị bộ phận một cửa của các đơn vị trực thuộc triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt đối với hồ sơ, thủ tục hành chính thực hiện trực tiếp tại các bộ phận một cửa kể từ ngày 1/6/2024; phấn đấu 100% các giao dịch không dùng tiền mặt, khuyến khích các đơn vị áp dụng giải pháp phần mềm sinh mã QR “động”.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ tại bộ phận một cửa hỗ trợ người dân chưa có tài khoản ngân hàng hoặc thiết bị để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Các đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về các phương thức thực hiện hình thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận một cửa.

Trước đó, UBND TP đã triển khai thí điểm việc thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính bằng mã QR tại bộ phận một cửa trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Kết quả cho thấy, phương thức này đã giúp giảm thao tác cho cán bộ, công chức, thuận tiện cho người dân, đối soát để nộp tiền vào kho bạc tự động, giảm thiểu rủi ro khi lưu giữ tiền phí, lệ phí và minh bạch hơn trong quá trình giao dịch giữa công dân với cơ quan Nhà nước.