Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), căn cứ Công văn số 21/BC-TTKN đề ngày 05/4/2023 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Yên Bái gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm số 23L-011MP ngày 05/4/2023 và hồ sơ liên quan báo cáo lô sản phẩm Hada Labo Perfect White Cleanser – Tuýp 80g (Số lô: JY03; NSX: 111022; HSD: 111025; Số công bố: 074/20/CBMP-BD; Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) sản xuất; địa chỉ: 16 VSIP, đường số 5, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Yên Bái lấy mẫu tại Kho 2 – Công ty TNHH thương mại dược phẩm Cường Mùi (Địa chỉ: Số 1100, đường Đinh Tiên Hoàng, TT. Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu về định tính vitamin E.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Hada Labo Perfect White Cleanser - Tuýp 80g nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Sản phẩm Hada Labo Perfect White Cleanser - Tuýp 80g
Sản phẩm Hada Labo Perfect White Cleanser - Tuýp 80g.

Cục Quản lý Dược đề nghị thu hồi lô sản phẩm vi phạm nêu trên. Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Mặt khác, Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Hada Labo Perfect White Cleanser - Tuýp 80g nêu trên. Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Đơn vị gửi báo cáo thu hồi lô sản phẩm Hada Labo Perfect White Cleanser - Tuýp 80g nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/5/2023.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Dương kiểm tra Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) trong việc chấp hành các quy định về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Giám sát các công ty thực hiện thu hồi lô sản phẩm Hada Labo Perfect White Cleanser - Tuýp 80g không đáp ứng quy định. Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có Công văn số 4601 /QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.