Cụ thể, tại đại hội cổ đông sáng 24/4, ông Nguyễn Đăng Quang cho biết, Masan hướng từ một tập đoàn tiêu dùng trở thành một tập đoàn tiêu dùng-bán lẻ kết nối người tiêu dùng bằng công nghệ ở cả kênh offline truyền thống và online, theo định hướng Consumers of Things (kết nối nhu cầu người tiêu dùng).

Masan đưa ra phương án chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức. Số lượng cổ phần chào bán dự kiến tối đa là 10% tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chào bán.

Hiện, Masan có vốn điều lệ 14.237 tỷ đồng, tương đương, 1,42 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Với việc dự kiến chào bán tối đa 10% tổng cổ phần đang lưu hành, Masan sẽ chào bán riêng lẻ tối đa khoảng 142 triệu cổ phiếu MSN.

Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách một cổ phần theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm gần nhất của Masan. Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, một cổ phần MSN có giá trị sổ sách 25.733 đồng. Giả sử Masan bán hết 142 triệu cổ phiếu với giá ngang với giá trị sổ sách, tập đoàn sẽ thu về khoảng 3.660 tỷ đồng.

Cổ phiếu có thể được chào bán một lần hoặc nhiều lần, thời điểm chào bán dự kiến trong năm 2023 hoặc cho đến trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Cổ phần được chào bán cho không quá 99 nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nhà đầu tư chiến lược là các tổ chức trong nước và nước ngoài, có năng lực về tài chính hoặc trình độ công nghệ hỗ trợ sự phát triển hoạt động kinh doanh của Masan và các công ty con trong tập đoàn. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và một năm đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan Group chia sẻ tại ĐHĐCĐ năm 2023. Ảnh: Nhadautu
Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan Group chia sẻ tại ĐHĐCĐ năm 2023. Ảnh: Nhadautu

Trong 5 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành, cổ phần ưu đãi không được hưởng cổ tức. Kể từ sau năm thứ 6 trở đi, mức cổ tức cố định của mỗi cổ phần ưu đãi tối đa là 10%/năm. Ngoài cổ tức cố định, mỗi cổ phần ưu đãi sẽ được nhận cổ tức tương đương với mỗi cổ phần phổ thông (nếu có). Cổ phần ưu đãi không có quyền biểu quyết.

Mỗi cổ phần ưu đãi được phép chuyển đổi thành một cổ phần phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày phát hành trên cơ sở yêu cầu của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi và theo quyết định của Hội đồng quản trị. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:1.

Công ty có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi tại bất kỳ thời điểm nào sau khi tròn một năm kể từ ngày phát hành. Giá mua lại một cổ phần ưu đãi không thấp hơn giá phát hành và không cao hơn 300.000 đồng/cổ phần.

Bên cạnh đó, Masan cũng xin ý kiến cổ đông về kế hoạch chào bán cổ phần phổ thông theo phương thức phát hành riêng lẻ.

Với cả hai phương án tăng vốn, Masan dự kiến chào bán tối đa 20% số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chào bán, tương ứng với gần 285 triệu cổ phiếu MSN tính theo vốn điều lệ hiện nay.

Giá chào bán tối thiểu đều là giá trị sổ sách trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất, ứng với 25.733 đồng/đơn vị tại ngày 31/12/2022.

Nếu cả 2 đợt chào bán cổ phiếu phổ thông và cổ phần ưu đãi đều hoàn tất, tập đoàn của Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang có thể thu về hơn 7.300 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT trình xin kiến cổ đông về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế, dự kiến số lượng tối đa là 500 triệu USD (gần 12 nghìn tỷ đồng). Tỷ lệ chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định, thời gian thực hiện trong năm 2023 hoặc sang năm 2024. Tương ứng, Masan cũng sẽ phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu, tăng vốn điều lệ.

Mục đích huy động vốn từ trái phiếu chuyển đổi dự kiến nhằm thực hiện các chương trình và dự án đầu tư (bao gồm mua cổ phần công ty con); bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại các khoản nợ nước ngoài của công ty.

Như vậy, trong năm 2023, với các phương án phát hành cổ phiếu trong nước và phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế, Masan có thể hút về khoảng 19.000 tỷ đồng.

Về triển vọng giai đoạn 2023-2025, Tập đoàn tiếp tục tập trung vào ba động lực tăng trưởng cốt lõi như tăng trưởng mạng lưới với việc chiếm lĩnh thị phần bán lẻ hiện đại MT & Hợp tác với bán lẻ truyền thống GT để phục vụ 30 - 50 triệu hội viên WIN; tăng trưởng hội viên bằng việc tăng quy mô hội viên WIN ở cả offline và online lên 30-50 triệu. Tận dụng mạng lưới online to offline, Masan đặt mục tiêu có 10 triệu thành viên vào năm 2023 và 30 triệu thành viên vào năm 2025; và cuối cùng, tăng trưởng thị phần chi tiêu bằng việc mở rộng và đào sâu thêm các mong muốn ngoài nhu cầu cơ bản. Masan đặt mục tiêu cung cấp khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho 5 triệu người tiêu dùng chưa được phục vụ đầy đủ trong vài năm tới.

Các động lực tăng trưởng trên sẽ được hỗ trợ bởi khả năng vận hành bởi bộ phận logistics nội bộ - The Supra và Công nghệ AI & ML. Năm 2023, Masan sẽ ra mắt Winnie, AI – Smart PoS tự động hóa quản lý tồn kho tăng cường bởi AI.

Về kế hoạch năm 2023, Masan dự kiến doanh thu thuần hợp nhất đạt từ 90.000 tỷ đồng đến 100.000 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 18% và 31% so với mức 76.189 tỷ đồng vào năm 2022. The CrownX (TCX) vẫn được kỳ vọng là động lực tăng trưởng doanh thu chính với tỷ trọng đóng góp hơn 70% vào doanh thu thuần năm 2023. Lợi nhuận sau thuế cốt lõi Pre-MI (không bao gồm chi phí một lần) dự kiến nằm trong khoảng 4.000 tỷ đồng và 5.000 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng từ 4% đến 30% so với mức 3.852 tỷ đồng vào năm 2022. Kịch bản tiêu cực, trong đó các điều kiện vĩ mô khó khăn hơn dự kiến và tâm lý thắt chặt tiêu dùng vẫn tồn tại, ban điều hành dự kiến lợi nhuận các mảng hàng đầu sẽ tăng từ 10% đến 15%.

Masan muốn chào bán tối đa 500 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế, phát hành ESOP và cổ phiếu riêng lẻ. Ảnh minh họa
Masan muốn chào bán tối đa 500 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế, phát hành ESOP và cổ phiếu riêng lẻ. Ảnh minh họa

Wincommere (WCM) kỳ vọng cải thiện biên lợi nhuận gộp và tăng cường đòn bẩy hoạt động để cải thiện lợi nhuận, còn MCH sẽ dần khôi phục lại mức biên lợi nhuận gộp khi giá hàng hóa giảm và lạm phát giảm dần.

Trong năm 2023, WCM cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà cung cấp đầu tư vào sản phẩm dịch vụ dành cho người tiêu dùng, đảm bảo cung cấp sản phẩm mang tính cạnh tranh về giá và tăng cường chương trình hội viên WIN để tăng mức độ trung thành của người tiêu dùng, từ đó giúp doanh thu cửa hàng LFL dự kiến tăng trưởng từ 5-10%. Ban điều hành đặt mục tiêu mở rộng thêm khoảng 800-1,200 số lượng địa điểm minimart vào năm 2023.

Đối với Masan Consumer Holdings (MCH), trong năm 2023, MCH sẽ phục hồi doanh thu của các sản phẩm mới và tập trung giành thị phần ở những khu vực đạt hiệu quả thấp hơn trung bình của hệ thống. Thực phẩm tiện lợi, đồ uống và chăm sóc cá nhân & gia đình dự kiến sẽ là động lực tăng trưởng chính của MCH, chiếm ~2/3 tổng tăng trưởng doanh thu vào năm 2023. Phát triển mô hình hoạt động chuyên biệt hơn theo ngành hàng và kênh bán hàng.

Phúc Long Heritage (PLH) đã đạt được mức tăng trưởng đáng kể, đứng thứ 2 về doanh thu và đứng thứ nhất về biên lợi nhuận gộp trong chuỗi cà phê và trà nội địa. PLH dự kiến sẽ trở thành thương hiệu đứng thứ 2 về số lượng cửa hàng vào quý 2 năm 2023. Trong năm 2023, PLH đặt mục tiêu mở 75-90 cửa hàng đại diện thương hiệu mới. Trong nửa cuối năm 2023, PLH sẽ tăng cường đổi mới thực đơn để mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn những sản phẩm mới, thú vị.

Masan MEATLife (MML), năm 2023, Ban điều hành đặt mục tiêu tăng cường phân phối qua mạng lưới của WCM và duy trì chênh lệch giá ở mức thấp đối với chợ bán đồ tươi sống cho hội viên WIN. MML hướng đến mục tiêu mở rộng danh mục sản phẩm bằng cách đầu tư vào hoạt động R&D cho cả sản phẩm tươi sống và đã qua chế biến. Lợi nhuận dự kiến sẽ tăng cao nhờ tỷ lệ tiêu thụ cao hơn, tăng trưởng doanh số bán thịt chế biến và kiểm soát chi phí.

Trong năm tài chính 2023, Masan High-Tech Materials (MHT) dự kiến đạt doanh thu thuần trong khoảng 16.500 - 18.200 tỷ đồng, tăng 6-17% do các yếu tố cơ bản về thị trường vonfram tiếp tục được cải thiện và động lực của thị trường hàng hóa nói chung.