UBND TP HCM sẽ là đơn vị áp dụng đầu tiên vào ngày 1/8/2021. Đây là một sự thay đổi mang tính cách mạng trong hoạt động Nhà nước. Các cơ quan khác gồm Bộ TT&TT, Bộ Công Thương, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sẽ triển khai trong tháng 8 và tháng 9.

Theo đó, từ 1/9/2021, trợ lý ảo sẽ bắt đầu làm việc ở Bộ TT&TT. Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Trung ương và Chính phủ liên tục yêu cầu cắt giảm biên chế. Để tăng người làm, cần có trợ lý ảo. Tăng cho mỗi người một trợ lý ảo tức là tăng gấp đôi số người làm. Hơn nữa, với “một rừng” quy định như hiện nay, việc trợ lý ảo xuất hiện trong từng lĩnh vực chuyên môn sẽ là lời giải giúp công chức, viên chức nhà nước làm việc và phục vụ người dân tốt hơn. Bộ TT&TT sẽ tổ chức đánh giá và nhân rộng việc áp dụng trợ lý ảo cho các đơn vị khác trong quý III/2021.

Bộ TT&TT cũng là Bộ đầu tiên vận hành một Cục ảo - Cục Tin học hoá ảo, kết nối hàng ngàn người trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên toàn quốc, từ các Bộ, ngành Trung ương, các sở TT&TT, các doanh nghiệp công nghệ số. Tất cả vận hành trong một Cục ảo, giải quyết nhiều bài toán hơn, tương tác nhiều hơn và cùng nhau trưởng thành như trong một đơn vị.

Trong kế hoạch thử nghiệm lần này tại Việt Nam, trợ lý ảo sẽ tập trung vào các tri thức chuyên ngành trong một lĩnh vực cụ thể. (Ảnh minh họa: Internet)
Trong kế hoạch thử nghiệm lần này tại Việt Nam, trợ lý ảo sẽ tập trung vào các tri thức chuyên ngành trong một lĩnh vực cụ thể. (Ảnh minh họa: Internet)

Những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong nước gồm Viettel, VNPT, FPT IS, VNG, Vbee sẽ đóng vai trò phối hợp xây dựng trợ lý ảo cùng với các cơ quan Nhà nước.

Trợ lý ảo là máy tìm kiếm thế hệ mới, trả lại một câu trả lời ngắn gọn, trực tiếp vào câu hỏi của người sử dụng. Trợ lý ảo khá phổ biến trên thế giới, dùng để giải quyết bài toán tổng thể, với dữ liệu là kho tri thứ thế giới.

Trong kế hoạch thử nghiệm lần này tại Việt Nam, trợ lý ảo sẽ tập trung vào các tri thức chuyên ngành trong một lĩnh vực cụ thể. Cũng như các hệ thống máy tính sử dụng trí tuệ nhân tạo khác, trợ lý ảo khi càng được sử dụng nhiều sẽ càng thông minh, hiểu được ngữ cảnh và từng cá nhân người sử dụng.

Bộ TT&TT giao Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam làm đầu mối chủ trì, điều phối các hoạt động liên quan triển khai và thử nghiệm trợ lý ảo cho các cơ quan Nhà nước. Nhiệm vụ của Viện này là kết nối giữa các bên liên quan để xây dựng yêu cầu cho từng lĩnh vực cụ thể nhằm có trợ lý ảo phù hợp.