Cụ thể: những cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát vẫn là những cái tên như CIG, DLG, DXV, HNG, HOT, HU1, HU3, ITA, MCG, OGC, PMG, PTL, RDP, SCD, SII, SJD, TCR, TNI, TTF, VFG, VOS,...

nhóm cổ phiếu hệ sinh thái FLC như FLC, GAB, HAI. Mã chứng khoán ROS không còn có tên trong danh sách do đã bị hủy niêm yết bắt buộc từ 5/9. Về nguyên nhân bị cắt margin trong quý IV, cổ phiếu GAB nằm trong danh sách hạn chế giao dịch kể từ 5/10, còn FLC và HAI đang thuộc diện đình chỉ giao dịch, chưa rõ thời gian trở lại sàn.

Bên cạnh đó, cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines, HAG của Hoàng Anh Gia Lai cũng tiếp tục bị cắt margin trong quý này do đang trong diện kiểm soát của HoSE.

Ngoài ra, danh sách 62 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ quý IV còn một số mã có thời gian niêm yết dưới 6 tháng nên chưa thể tham gia giao dịch margin như FIR, hay chứng chỉ quỹ FUEVTVGF4 của Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 4, FUEDCMID của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP.

Một vài nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là việc doanh nghiệp có lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ/LNST trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022 là số âm như AGM, ASP, BCE, HAS, KHP, MHC, POM, PSH, PTC, SBV, SJF... hoặc Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm thuế như SCS, TDW...

Chi tiết 62 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý IV/2022:

HoSE: 62 mã chứng khoán bị cắt margin trong quý IV/2022
62 mã chứng khoán bị cắt margin trong quý IV/2022
62 mã chứng khoán bị cắt margin trong quý IV/2022
 62 mã chứng khoán bị cắt margin trong quý IV/2022
62 mã chứng khoán bị cắt margin trong quý IV/2022
62 mã chứng khoán bị cắt margin trong quý IV/2022
62 mã chứng khoán bị cắt margin trong quý IV/2022
HoSE: 62 mã chứng khoán bị cắt margin trong quý IV/2022
62 mã chứng khoán bị cắt margin trong quý IV/2022