Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 đạt 1.867 tỷ đồng. Trong đó, chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu là ngành cây ăn trái đem về gần 1.100 tỷ đồng, ngành chăn nuôi thu về 439 tỷ đồng và 334 tỷ đồng đến từ ngành phụ trợ.

Trong 6 tháng đầu năm, công ty đã xuất ra thị trường hơn 82.000 con heo thịt và gần 110.000 tấn cây ăn trái, trong đó chuối xuất khẩu đạt hơn 81.000 tấn, chuối còn lại dùng làm thức ăn gia súc.

Công ty cho biết giữa bối cảnh giá chuối xuất khẩu rơi vào chu kỳ thấp nhất trong năm chỉ còn bình quân 6,5 USD/thùng đến 8,5 USD/thùng trong hơn 2 tháng gần đây và giá bán heo bình quân chỉ ở mức giá lập kế hoạch (từ 53.000 đồng đến 55.000 đồng/kg)), nhưng HAGL vẫn duy trì được kết quả kinh doanh tích cực

Công ty báo lãi sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 531 tỷ đồng. So với kế hoạch kinh doanh năm 2022 là 4.800 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 1.120 tỷ đồng, HAGL thực hiện được lần lượt 39% chỉ tiêu doanh thu và 47% kế hoạch lợi nhuận.

Về kế hoạch trong 6 tháng cuối năm, HAGL nhận định giá bán chuối đi vào chu kỳ cao nhất trong năm khoảng từ tháng 9 trở đi, giá bán heo tiếp tục tăng cao như hiện nay đang tăng 20% so với mức giá lập kế hoạch và sản lượng heo xuất bán dự kiến tăng gấp đôi so với sản lượng đã tiêu thụ trong nửa đầu năm. Công ty dự kiến đạt kế hoạch cả năm, thậm chí có khi vượt đến 20-30% kế hoạch.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 4.820 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.120 tỷ đồng, tăng lần lượt 130% và 775% so với thực hiện năm ngoái. Nếu hoàn thành kế hoạch này, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất của HAGL kể từ năm 2015 tới nay. Năm nay, công ty tiếp tục không thực hiện chia cổ tức.

Năm ngoái, doanh nghiệp này ghi nhận 2.097 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 34% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 128 tỷ đồng, so với mức lỗ hơn 2.383 tỷ đồng năm 2020.