Giao dịch cổ phiếu 'chui' thành viên Hội đồng quản trị của ELC bị xử phạt
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ UBCKNN, ngày 10/01/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 17/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương (Địa chỉ: P3-E2B Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm đ Khoản 2 và Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch (Bà Nguyễn Thị Thanh Hương là người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (mã chứng khoán: ELC). Bà Hương đã mua 100.000 cổ phiếu ELC (tương ứng 1.000.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu ELC) ngày 02/7/2021, bà Nguyễn Thị Thanh Hương bán 100.000 cổ phiếu ELC trong tháng 8/2021 (cụ thể: ngày 11/8/2021 bán 20.000 cổ phiếu, ngày 12/8/2021 bán 15.000 cổ phiếu, ngày 13/8/2021 bán 65.000 cổ phiếu) nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Trước đó, ngày 07/01/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Xuân Thủy (Địa chỉ: Phố 1, đường Vân Giang, thành phố Ninh Bình), cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm đ Khoản 2 và Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch (Ngày 27/5/2021, ông Nguyễn Xuân Thủy là người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Thụy – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (mã chứng khoán: LPB) mua 200.000 cổ phiếu LPB (tương ứng 2.000.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu LPB) nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).