Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Biệt thự đơn lập và biệt thự song lập là gì?

Theo Nghị định 99/2015/NĐ-CP, nhà biệt thự được phân thành ba nhóm sau đây:

  • Biệt thự nhóm một là biệt thự được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; biệt thự có giá trị điển hình về kiến trúc, nhà cổ do Hội đồng xác định và lập danh sách để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;
  • Biệt thự nhóm hai là biệt thự không thuộc quy định trên nhưng có giá trị về nghệ thuật kiến trúc, lịch sử, văn hóa do Hội đồng xác định và lập danh sách để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;
  • Biệt thự nhóm ba là biệt thự không thuộc diện các quy định trên.

Theo đó, biệt thự đơn lập và biệt thự song lập là biệt thự thuộc nhóm ba. Do đó, việc quản lý, sử dụng và bảo trì, cải tạo nhà biệt thự thực hiện theo các quy định của pháp luật về quy hoạch, kiến trúc và pháp luật về xây dựng.

Biệt thự đơn lập là nhà ở riêng lẻ, xây dựng độc lập trên một thửa đất riêng biệt, thường có diện tích sàn lớn, nhiều tầng và có sân vườn. Đây là loại nhà ở cao cấp.

Biệt thự song lập cũng là nhà ở riêng lẻ nhưng bao gồm hai căn biệt thự được xây dựng liền kề nhau. Biệt thự song lập có thể hiểu là một căn biệt thự đơn lập có kích thước và diện tích lớn được chia làm hai nửa là hai biệt thự nhỏ hơn gắn liền với nhau. Hai biệt thự này thống nhất với nhau về kiến trúc nhưng có lối đi, sân vườn, cửa ra vào riêng và nằm trên hai thửa đất có ranh giới rõ ràng.

So sánh biệt thự đơn lập và biệt thự song lập

Về kiến trúc: Biệt thự đơn lập có thể được xây dựng theo nhiều kiểu kiến trúc như đối xứng hoặc không đối xứng, một mặt hay nhiều mặt, xây dựng theo hình hộp hoặc hình chữ L… Còn biệt thự song lập với đặc điểm là công trình lớn bao gồm hai công trình nhỏ nên thường được xây dựng theo lối kiến trúc đối xứng, một mặt một hướng… Kiến trúc của biệt thự song lập thường cứng nhắc hơn biệt thự đơn lập vì sự đồ sộ, đối xứng tuyệt đối và xây thành khối hình hộp.

Về diện tích: Diện tích biệt thự song lập thường lớn hơn biệt thự đơn lập vì biệt thự song lập gồm hai biệt thự liền kề nhau. Nhưng diện tích của một căn hộ trong biệt thự song lập lại nhỏ hơn diện tích của biệt thự đơn lập.

Về giá trị sử dụng: Biệt thự đơn lập mặc dù có thể nhỏ hơn biệt thự song lập nhưng không bị “chia đôi”, do đó biệt thự đơn lập có thể được sử dụng một cách rộng rãi thoải mái hơn biệt thự song lập. Biệt thự đơn lập có thể có nhiều hạng mục mà biệt thự song lập không có nên giá trị sử dụng của biệt thự đơn lập thông thường là lớn hơn biệt thự song lập. Ngoài ra biệt thự đơn lập còn thông thoáng hơn biệt thự song lập vì biệt thự đơn lập có bốn mặt đón ánh sáng còn biệt thự song lập chia làm hai biệt thự nhỏ hơn nên mỗi biệt thự chỉ có ba mặt đón sánh sáng mà thôi.

Về chi phí xây dựng và giá bán: Biệt thự song lập có tính tiết kiệm chi phí cao hơn biệt thự đơn lập. Chi phí xây dựng một biệt thự song lập chắc chắn nhỏ hơn xây dựng hai biệt thự đơn lập. Do vậy giá bán biệt thự song lập cũng thấp hơn biệt thự đơn lập.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Việc mua bán biệt thự đơn lập và biệt thự song lập cần lưu ý gì?

Việc mua bán biệt thự đơn lập và biệt thự song lập được thực hiện như mua bán nhà ở. Do vậy, biệt thự phải đáp ứng điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch theo Điều 118 Luật Nhà ở như có Giấy chứng nhận theo quy định, không thuộc diện đang có tranh chấp, đang trong thời hạn sử dụng, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính, không thuộc diện có quyết định thu hồi đất hoặc bị giải tỏa, phá dỡ… Đây là những điều kiện tiên quyết để có thể thực hiện được giao dịch mua bán đối với biệt thự là nhà ở.

Đối với hình thức của hợp đồng mua bán biệt thự là nhà ở thì hợp đồng mua bán nhà ở phải được lập thành văn bản và có công chứng, chứng thực.

Trường hợp mua bán biệt thự song lập tức là mua bán một trong hai căn biệt thự nằm trong biệt thự song lập thì cần lưu ý đất xây biệt thự đã được tách thửa hay chưa. Trường hợp đã được tách thửa thì lưu ý về diện tích hai thửa đất xem có bằng nhau hay không, ranh giới giữa hai thửa đất có nằm đúng tại bức tường ngăn chia hai biệt thự hay không?