VMG Media lỗ 583 tỷ trong năm 2021
Việc trích lập dự phòng đã khiến VMG Media ghi nhận lỗ 178 tỷ năm 2020 và 583 tỷ năm 2021, qua đó khiến vốn chủ sở hữu âm 221 tỷ đồng.

Cuối năm 2021, CTCP Truyền thông VMG - VMG Media (MCK ABC) đã công bố "phán quyết số 110/2021 của Trung tâm trọng tài Quốc tế Singapore" cho vụ tranh chấp giữa Global Payment Server/UTC Investment (GPS/UTC - GPS là quỹ đầu tư được thành lập và quản lý bởi UTC. Cả hai tổ chức này đều có trụ sở ở Hàn Quốc) và CTCP Truyền thông VMG. Theo thông tin công bố, nội dung phát quyết bao gồm các nội dung:

Truyền thông VMG đã vi phạm một số bảo đảm theo hợp đồng, vi phạm một số cam kết đã thỏa thuận và vi phạm khi đã cung cấp thông tin không đúng sự thật về hoạt động của EPAY trong hợp đồng bán cổ phần của CTCP Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) cho GPS/UTC.

Truyền thông VMG có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho GPS/UTC số tiền tương đương 626 tỷ đồng tại thời điểm 21/10/2021.

Truyền thông VMG phải chịu mức lãi suất 5,33% cho khoản bồi thường kể từ ngày 21/10/2021 cho tới thời điểm thanh toán toàn bộ số tiền bồi thường cho GPS/UTC.

Được biết, EPAY trước đó là công ty con do Truyền thông VMG sở hữu 62,25% vốn điều lệ. EPAY chuyên cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử. Năm 2017, Truyền thông VMG thoái vốn tại công ty này và ghi nhận khoản lợi nhuận từ việc chuyển nhượng cổ phần. Báo cáo tài chính năm 2017 của Truyền thông VMG thể hiện, ngày 16/5/2017, Công ty hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại EPAY cho GPS, tổng giá trị chuyển nhượng là 519,1 tỷ đồng. Lợi nhuận từ khoản đầu tư này gần 400 tỷ đồng.

Không lâu sau khi thương vụ diễn ra, đại án đánh bạc nghìn tỷ Phan Sào Nam đã bị phát giác và khởi tố mà VNPT Epay được xác định là một trong những doanh nghiệp trung gian trong đường dây đánh bạc liên quan đến Phan Sào Nam. Theo Bộ Công an, số tiền hơn 9,5 nghìn tỷ thu được qua các cổng thanh toán của đường dây, những doanh nghiệp trung gian thanh toán như VNPT EPAY hưởng gần 260 tỷ đồng.

Trước đó vào năm 2019, GPS và UTC cho rằng VMG đã phản ánh không trung thực và chính xác về tình hình tài chính của EPAY. Khiến GPS và UTC quyết định chưa chính xác trong việc mua bán cổ phần tại EPAY. Do đó, 2 đơn vị này đã tiến hành khởi kiện ra Trung tâm trọng tài quốc tế và đòi VMG bồi thường 755,8 tỷ đồng.

Đến ngày 27/12/2021, VMG đã nhận được phán quyết số 110/2021 của Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore cho vụ tranh chấp giữa GPS/UTC và VMG. Do đó, VMG đã tiến hành trích lập dự phòng phải trả GPS và UTC đối với các nghĩa vụ có thể phát sinh.

Việc trích lập dự phòng đã khiến VMG Media ghi nhận lỗ 178 tỷ năm 2020 và 583 tỷ năm 2021, qua đó khiến vốn chủ sở hữu âm 221 tỷ đồng.

Tổng các khoản dự phòng phải trả hiện đạt 822 tỷ đồng, gần bằng tổng tài sản (228 tỷ); bên cạnh đó công ty cũng đang vay nợ ngân hàng hơn 200 tỷ đồng.