Viettel Post (VTP) doanh thu giảm 1.000 tỷ đồng trong quý I/2023
Ảnh minh họa

Cụ thể, doanh thu trong quý đạt 4.772 tỷ đồng, giảm 1.000 tỷ đồng tương ứng giảm 17,3% so với cùng kỳ. Trừ chi phí vốn, Viettel Post lãi gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ 177 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu bán hàng đạt 2.672 tỷ đồng, chiếm 56% tổng doanh thu và giảm 24% so với cùng kỳ. Còn lại doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 2.100 tỷ đồng, cũng giảm 6% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ tăng đột biến 76,5%, tương đương 40,5 tỷ đồng so với cùng kỳ lên mức 91,1 tỷ đồng, chi phí nhân công chiếm đến hơn 62 tỷ đồng. Các khoản mục khác biến động không đáng kể.

Trong năm 2022, VTP phải tăng lương cho người lao động để giữ lại nguồn lực khi các công ty cùng ngành khác đưa ra mức đãi ngộ hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, VTP kỳ vọng việc cải thiện năng suất sẽ bù đắp cho chi phí lao động tăng.

Thực tế cho thấy, với mức chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao và doanh thu quý 1/2023 giảm mạnh, lợi nhuận sau thuế của VTP đã bị bào mòn 26,8% so với cùng kỳ về còn 75,7 tỷ đồng (quý 1/2022 đạt 103,4 tỷ đồng).

Trong năm 2023, Viettel Post đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 376 tỷ đồng. Như vậy, sau ba tháng đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 20% chỉ tiêu lợi nhuận.

Về nguồn vốn của Viettel Post, tính đến hết tháng 3/2023 tổng nợ phải trả ở mức 3.794 tỷ đồng, giảm 547 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 47 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 1.344 tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2023, tổng tài sản của Viettel Post có giá trị 4.741 tỷ đồng, giảm 415,3 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 117,7 tỷ đồng so với đầu năm về còn 341,8 tỷ đồng, giảm 25,6%; hàng tồn kho tăng 19 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng, chiếm 7,6% tổng tài sản; tài sản dài hạn giảm 68,1 tỷ đồng còn 506,1 tỷ đồng, chiếm 10,5% tài sản; đầu tư tài chính ngắn chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn có giá trị 1.896 tỷ đồng, tăng 40 tỷ đồng và chiếm 40% tổng tài sản của Viettel Post.

Xét về dòng tiền, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Viettel Post trong kỳ kinh doanh ghi nhận âm 172 tỷ đồng do tăng mạnh các khoản phải trả. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 7 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 47 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 118 tỷ đồng.

Tổng doanh thu hợp nhất của Viettel Post năm 2022 đạt 21.742,76 tỷ đồng, tăng trưởng 0,87% so với năm 2021 và hoàn thành 84,53% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 323,42 tỷ đồng, hoàn thành 51,91% kế hoạch.

Về phương án chi trả cổ tức năm 2022, công ty dự kiến sẽ trả cổ tức cho cổ đông với tổng tỷ lệ 19,11% (trong đó tiền mặt là 11,5% và cổ tức bằng cổ phiếu là 7,61%). Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là trong năm 2023, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.