Ngày 4/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ba nhà đầu tư, gồm hai doanh nghiệp và một cá nhân với tổng số tiền phạt 170 triệu đồng, do các vi phạm: công bố thông tin sai lệch; không công bố thông tin theo quy định pháp luật, không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Chứng khoán: 3 nhà đầu tư bị phạt 170 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ba nhà đầu tư, gồm hai doanh nghiệp và một cá nhân với tổng số tiền phạt 170 triệu đồng.

Theo đó, Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây (địa chỉ tại tầng 2, tòa nhà HTT Tower, số 89 Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội), bị xử phạt hành chính số tiền 85 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch.

Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây công bố thông tin sai lệch về số lượng Nghị quyết Hội đồng quản trị tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018, năm 2019 và về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của người nội bộ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019.

Đông thời, công ty buộc phải cải chính thông tin theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2017/NĐ-CP.CTCP Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29 (địa chỉ tại 73 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), bị xử phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

CTCP Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29 không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2019; không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với Báo cáo thường niên năm 2018.

Bà Phạm Thị Thùy Trang (địa chỉ tại 854 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, TP Hồ Chí Minh), bị phạt 15 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Được biết, bà Phạm Thị Thùy Trang là Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Quốc Cường Gia Lai (MCK: QCG) bán 28.700 cổ phiếu QCG vào ngày 16-12-2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.