Trong đó, ngày 29/3 có 2 doanh nghiệp đầu tiên chuyển cổ phiếu từ HoSE sang HNX là Công ty cổ phần Bibica (mã chứng khoán: BBC) và Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (mã chứng khoán: SSC).

Sang ngày 1/4 tiếp tục có 2 doanh nghiệp nữa là Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã chứng khoán: ABT) và Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã chứng khoán: VFG) sẽ bắt đầu giao dịch tại sàn HNX.

Theo hướng dẫn trước đó của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, cổ phiếu chuyển giao dịch từ HoSE sang HNX chỉ phải tạm ngừng giao dịch tối thiểu là 3 ngày làm việc và sẽ được giao dịch tại HNX vào ngày làm việc thứ 4 kể từ ngày giao dịch cuối cùng tại HoSE. Như vậy, việc chuyển cổ phiếu chuyển giao dịch từ HoSE sang HNX đã làm theo đúng hướng dẫn trên.

Một số doanh nghiệp đăng kí chuyển giao dịch sang HNX để giảm tải cho sàn HoSE
Một số doanh nghiệp đăng kí chuyển giao dịch sang HNX để giảm tải cho sàn HoSE

Để phối hợp thực hiện chuyển giao dịch cho cổ phiếu, có sự phối hợp tham gia của 3 đơn vị là HoSE, HNX và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), trước đó, 3 đơn vị này đã họp bàn và thống nhất cơ bản quy trình thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu.

Theo đó, sau khi nhận được hồ sơ đăng ký chuyển giao dịch cổ phiếu từ doanh nghiệp, HoSE ra thông báo về ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu tại HoSE, dự kiến 5 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

Sau đó, HNX ra thông báo về ngày giao dịch đầu tiên tại HNX, dự kiến ngày T+4 kể từ ngày giao dịch cuối cùng tại HoSE, đồng thời tiếp nhận hồ sơ, thông tin về cổ phiếu chuyển giao dịch để sẵn sàng thực hiện giám sát giao dịch, công bố thông tin.

Căn cứ nội dung trên, VSD thực hiện chuyển dữ liệu từ sàn HoSE ra HNX và cài đặt hệ thống cho việc giao dịch tại HNX. Doanh nghiệp không cần gửi hồ sơ đăng ký chuyển sàn cho VSD.

Như vậy, hồ sơ và thủ tục chuyển giao dịch cổ phiếu được đánh giá là rất đơn giản, thời gian ngừng giao dịch cũng được quan tâm giảm thiểu để đảm bảo thuận lợi và quyền lợi của doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư.