TPBank chi hơn 1.100 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt
TPBank chi hơn 1.100 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt

Theo đó, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố thông tin về kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2024 với tỷ lệ 5% (mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 500 đồng.) Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 21/6 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/7.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, TPBank đã quyết định chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 25% dưới hình thức tiền mặt và cổ phiếu. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ, theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Hiện TPBank có hơn 2,2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Do đó, tổng số tiền mà ngân hàng dự kiến chi ra trong đợt này lên tới hơn 1.100 tỷ đồng, được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm ngoái.

Bên cạnh đó, nhà băng này còn có kế hoạch phát hành tối đa 440,3 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới). Việc phát hành dựa trên khuyến khích của NHNN, trên cơ sở tình hình kinh doanh thực tế, mở rộng quy mô hoạt động...

Vốn điều lệ của ngân hàng theo đó sẽ tăng thêm hơn 4.400 tỷ lên tối đa 26.419 tỷ đồng. Thời gian thực hiện sẽ phụ thuộc vào quá trình phê duyệt hồ sơ của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Về hoạt động kinh doanh, TPBank đặt kế hoạch năm 2024 lợi nhuận trước thuế ngân hàng riêng lẻ đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 34,2% so với năm trước. Tuy nhiên, mục tiêu này vẫn thấp hơn kế hoạch năm 2023 (8.700 tỷ đồng) hoặc thực hiện năm 2022 (7.828 tỷ đồng). Năm ngoái, TPBank thực hiện được 64% kế hoạch đã đề ra.

Tổng tài sản dự kiến tăng 9,36% lên 390.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay tăng 15,75% lên 251.821 tỷ đồng, huy động vốn tăng 3,31% lên 327.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, nợ xấu sẽ được TPBank kiểm soát dưới 2,5%. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu sẽ có 15 triệu khách hàng trong năm 2024.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TPB của TPBank đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này (7/6) ở mức 18.100 đồng/cp. Vốn hoá ngân hàng đạt gần 40.000 tỷ đồng.