Theo UBND TPHCM, hiện nay tổng khối lượng thực hiện toàn dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) là 82,5%. Chủ đầu tư đang phối hợp với các nhà tư vấn, nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu mục tiêu năm 2021 hoàn thành công tác thi công, lắp đặt thiết bị để chuẩn bị vận hành khai thác. Tuy nhiên, đến nay vướng mắc của việc xác định giá trị vốn ODA cấp phát còn lại vẫn chưa được tháo gỡ, mặc dù UBND TPHCM đã có nhiều văn bản báo cáo, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và đã làm việc với lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch – Đầu tư nhằm giải quyết về những quan điểm khác biệt trong việc xác định giá trị còn lại theo tiền yên hay tiền đồng.

Đến nay, dự án metro số 1 đã thi công đạt 82,5 tổng khối lượng
Đến nay, dự án metro số 1 đã thi công đạt 82,5 tổng khối lượng.

Theo UBND TPHCM, vướng mắc trong việc xác định gía trị vốn ODA cấp phát còn lại của dự án đã ảnh hưởng đến công tác giải ngân kế hoạch vốn.

Theo báo VietnamNet cụ thể, năm 2020 dự án đã được phân bổ số vốn 2.185 tỷ đồng nhưng không được giải ngân. Năm 2021, dự án đã được phân bổ số vốn hơn 2.484 tỷ đồng hiện vẫn chưa có cơ sở giải ngân.

Do đó, UBND TP kiến nghị Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh xem xét, chấp thuận chủ trì một buổi làm việc với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tháo gỡ vướng mắc, giải quyết dứt điểm việc xác định giá trị vốn vay cấp phát từ Ngân sách Trung ương còn lại cho dự án metro số 1.

Hồi cuối tháng 12/2020, UBND TP đã có văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ về gia hạn thời gian giải ngân của Thỏa thuận vay VN11-P7 và xác định giá trị vốn vay ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương cho dự án.

Ngày 8/2/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Văn phòng Chính phủ về ý kiến của UBND TP liên quan đến vấn đề trên.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND TP thực hiện điều chỉnh lại quyết định đầu tư dự án, trong đó tổng mức đầu tư được quy đổi sang tiền Đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và các Điều ước quốc tế có liên quan.