Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500) đã bước sang năm thứ 13 trên chặng đường tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh những thành tích xứng đáng của các doanh nghiệp đạt hiệu quả tốt trong kinh doanh, dựa trên tiêu chí chính là tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) về doanh thu. Bên cạnh đó, các tiêu chí như tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận trước thuế và uy tín doanh nghiệp trên truyền thông… cũng được sử dụng như yếu tố bổ trợ để xác định quy mô cũng như vị thế của doanh nghiệp trong ngành hoạt động.

Thông tin chi tiết về danh sách và thứ hạng của các doanh nghiệp được đăng tải trên website: www.fast500.vn.

Top 10 của bảng xếp hạng FAST500 gồm có: Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hải Hàng không Con Cá Heo, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS, Công ty cổ phần Vantage Logistics, Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong, Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa Phim Chính, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas, Công ty cổ phần Thiện Phú Sĩ và Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam).

Tốc độ tăng trưởng kép trung bình của Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam giai đoạn 2018 - 2021 đạt 24,6%, trong đó, khu vực tư nhân đạt trên 25%, khu vực FDI đạt trên 22% và khu vực Nhà nước đạt gần 18%.

Nguồn: Bảng xếp hạng FAST500, thực hiện bởi Vietnam Report - Tháng 3/2023
Nguồn: Bảng xếp hạng FAST500, thực hiện bởi Vietnam Report - Tháng 3/2023.

Có thể thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu kép của các doanh nghiệp FAST500 đã được cải thiện so với giai đoạn 2017 - 2020, tuy nhiên vẫn thấp hơn đáng kể so với các giai đoạn trước đó. Đáng chú ý, năm 2023, khu vực tư nhân vươn lên dẫn đầu về CAGR và có mức tăng so với giai đoạn trước lớn nhất (+2,3%), phản ánh khả năng phục hồi và sức bật mạnh mẽ của khối doanh nghiệp tư nhân - động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế Việt Nam.

Kết quả khảo sát của Vietnam Report cho thấy, 81,3% số doanh nghiệp cho biết vẫn giữ vững được đà tăng trưởng doanh thu trong năm 2022. Khoảng 70,0% số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng lên so với năm trước, đặc biệt, hơn một nửa trong số đó đạt mức tăng trưởng lợi nhuận cao trên 75%. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng lên của doanh thu và lợi nhuận trong giai đoạn 2021 - 2022 đều thấp hơn so với giai đoạn 2020 - 2021.

Cũng theo kết quả khảo sát, tỷ lệ các doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận ổn định trong giai đoạn 2021 - 2022 cao hơn so với giai đoạn 2020 - 2021. So với kế hoạch đề ra, tỷ lệ doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận trong năm 2022 vượt kế hoạch đều thấp hơn so với năm 2021 trong khi tỷ lệ doanh nghiệp chưa đạt kế hoạch lại cao hơn.

Trong năm 2022, tỷ lệ doanh nghiệp ghi nhận số lượng đơn hàng tăng lên chỉ đạt 69,6%, sụt giảm đáng kể so với một năm trước đó (82,1%), tương đương giảm 17,6%. Ở chiều ngược lại, tỷ lệ doanh nghiệp giảm số lượng đơn hàng cũng cao hơn nhiều so với một năm trước đó (21,7% so với 7,1%).

Đáng chú ý, dù số lượng đơn hàng giảm sút nhưng tỷ lệ cắt giảm nhân sự giai đoạn 2021 - 2022 lại thấp hơn so với tỷ lệ này ở giai đoạn 2020 - 2021. Điều này càng làm nổi bật những nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp FAST500 trong việc vượt qua thách thức, đảm bảo việc làm cho người lao động.

Về kế hoạch trong năm 2023, Vietnam Report thông tin, 62,5% doanh nghiệp cho biết sẽ mở rộng quy mô kinh doanh và 37,5% doanh nghiệp muốn giữ nguyên quy mô kinh doanh hiện tại.