Thủ tướng yêu cầu 3 Bộ và NHNN gỡ khó để Bamboo Airways đủ sức bay tiếp

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan nghiên cứu báo cáo của Bamboo Airways để xem xét, hỗ trợ, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định pháp luật nhằm phát triển hãng hàng không này. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định. Báo cáo kết quả xử lý trước ngày 15/9.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải xem xét việc duy trì điều kiện hoạt động của Bamboo Airways để bảo đảm an ninh, an toàn trong vận tải hàng không dân dụng.

Bộ Giao thông Vận tải cũng được giao chủ trì phối Bộ Tài chính xử lý các khó khăn trong việc chuyển nhượng cổ phần cho nhóm nhà đầu tư mới kéo dài do phải phối hợp giải quyết với nhiều bên liên quan (nhà đầu tư cũ, ngân hàng, các cơ quan Nhà nước liên quan…); Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan khó khăn trong việc thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư cho phép tăng quy mô đội tàu bay lên trên 30 tàu bay.

Ngân hàng Nhà nước làm việc với Bamboo Airways để tháo gỡ khó khăn về vấn đề vốn và tham gia cổ phần của các ngân hàng có đủ điều kiện. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Thủ tướng cũng yêu cầu báo cáo kết quả xử lý trước ngày 15/9.

Với Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu theo dõi, đôn đốc Bộ Giao thông Vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện bảo đảm đúng thời hạn được giao. Trên cơ sở báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9/2023.

Về phía Bamboo Airways, Thủ tướng đề nghị hãng hàng không này nỗ lực tái cơ cấu, vươn lên trở thành doanh nghiệp lớn mạnh. Thủ tướng cũng yêu cầu doanh nghiệp chủ động báo cáo các cơ quan có thẩm quyền, để các cơ quan kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ.

Trước đó, Bamboo Airways đã có văn bản báo cáo tình hình hoạt động của hãng và đề xuất, kiến nghị một số vấn đề. Trong đó, hãng bay này cho biết đang gặp một số khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác chuyển nhượng cổ phần cho nhóm nhà đầu tư mới kéo dài do phải phối hợp giải quyết với nhiều bên liên quan (nhà đầu tư cũ, ngân hàng, các cơ quan nhà nước liên quan...).

Ngoài ra, việc thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư cho phép Bamboo Airways tăng quy mô đội tàu bay lên trên 30 tàu bị kéo dài, làm chậm quá trình phục hồi và phát triển cũng như mất cơ hội kinh doanh của Bamboo Airways.

Bamboo Airways cũng cho biết đang gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn đặc biệt là nguồn vốn với lãi suất và cơ chế ưu đãi từ các tổ chức tín dụng còn nhiều hạn chế trong khi nhu cầu vốn nhằm phục hồi và phát triển trở lại của ngành hàng không nói chung và Bamboo Airways nói riêng là rất lớn.