Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 27/5/2024, UBCKNN ban hành Quyết định số 593/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân: ông Mai Hữu Phúc (Địa chỉ thường trú: 37/7 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, TP HCM), bà Võ Như Thảo (Địa chỉ thường trú: Phú Bình, Mái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang; Nơi ở hiện tại: Số 197, khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng, Cần Thơ), bà Đỗ Thủy Tiên (Địa chỉ thường trú: 278 ấp G2, xã Thạch An, huyện Vĩnh Thạch, Thành phố Cần Thơ), ông Trần Minh Hoàng (Địa chỉ thường trú: 37/206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Địa chỉ liên hệ: 206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng) đối với ông Mai Hữu Phúc;

- Phạt tiền 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng) đối với bà Võ Như Thảo;

- Phạt tiền: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng) đối với bà Đỗ Thủy Tiên;

- Phạt tiền: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng) đối với ông Trần Minh Hoàng.

Thao túng cổ phiếu 4 cá nhân bị xử phạt 6 tỷ đồng, cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn
Thao túng cổ phiếu 4 cá nhân bị xử phạt 6 tỷ đồng, cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn

Quy định tại: Khoản 3 Điều 5, khoản 1 Điều 36 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4, khoản 30 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể như sau: Trong khoảng thời gian từ ngày 01/2/2021 đến ngày 27/05/2022, ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo, bà Đỗ Thủy Tiên và ông Trần Minh Hoàng đã sử dụng 26 tài khoản đứng tên 15 nhà đầu tư để liên tục mua bán cổ phiếu PSH. Nhóm 26 tài khoản tham gia 135/140 phiên giao dịch trong khoảng thời gian từ 01/02/2021 đến 25/08/2021; đặt 12.860 lệnh mua với tổng khối lượng là 91.506.800 cổ phiếu, chiếm 64,5% so với toàn thị trường, khối lượng khớp mua là 66.953.000 cổ phiếu, chiếm 67,2% so với toàn thị trường; đã đặt 7.587 lệnh bán với tổng khối lượng là 109.736.100 cổ phiếu, chiếm 60,4% so với toàn thị trường, khối lượng khớp bán là 74.760.900 cổ phiếu, chiếm 75,1% so với toàn thị trường.

Trong đó: 97/134 phiên có tỷ trọng đặt mua chiếm trên 70%, 98/134 phiên có tỷ trọng khớp mua chiếm trên 70%; 87/135 phiên có tỷ trọng đặt bán chiếm trên 70%, 108/133 phiên có tỷ trọng khớp bán chiếm trên 70%. Tham gia 81/186 phiên giao dịch trong khoảng thời gian từ 26/08/2021 đến 27/05/2022, các tài khoản này có xu hướng bán ra với khối lượng bán ròng là 15.269.400 cổ phiếu; đặt 1.584 lệnh mua với tổng khối lượng là 14.625.200 cổ phiếu, chiếm 3,1% so với toàn thị trường, khối lượng khớp mua là 9.568.000cp, chiếm 3,9% so với toàn thị trường; đã đặt 1.090 lệnh bán với tổng khối lượng là 37.162.200 cổ phiếu, chiếm 7,5% so với toàn thị trường, khối lượng khớp bán là 24.837.400 cổ phiếu, chiếm 10,1% so với toàn thị trường.

Khớp nội nhóm trong 157/371 phiên giao dịch (trong đó 133/157 phiên trong khoảng thời gian từ 01/02/2021 đến 25/08/2021) với tổng khối lượng khớp là 55.279.600cp, giá trị khớp đối ứng đạt 1.310.263.205.000 đồng. 102/157 phiên có tỷ trọng khớp chéo chiếm trên 50%. Trên hệ thống giao dịch thỏa thuận, nhóm 26 tài khoản thực hiện giao dịch thỏa thuận nội nhóm với khối lượng là 5.607.300 cổ phiếu PSH, tổng giá trị khớp nội nhóm là 91.118.625.000 đồng.

Như vậy, từ ngày 01/02/2021 đến ngày 27/05/2022, ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo, bà Đỗ Thủy Tiên và ông Trần Minh Hoàng đã sử dụng 26 tài khoản nêu trên để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu PSH giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu PSH), vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo, bà Đỗ Thủy Tiên và ông Trần Minh Hoàng cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 593/QĐ-XPHC ngày 27/5/2024 đối với ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo, bà Đỗ Thủy Tiên và ông Trần Minh Hoàng, ngày 27/5/2024, UBCKNN ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBCK về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 04 cá nhân nêu trên, cụ thể như sau:

Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 27/05/2024, theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 27/05/2024, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đối với 03 cá nhân gồm ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo và bà Đỗ Thủy Tiên.

Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 03 năm, kể từ ngày 27/05/2024, theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 03 năm, kể từ ngày 27/05/2024, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đối với ông Trần Minh Hoàng.