Theo Tổng cục Thống kê, tình hình đăng ký doanh nghiệp (DN) trong tháng 1/2022 có nhiều khởi sắc khi số doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, trong tháng 1/2022, cả nước có 13.000 DN thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 192.300 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 77.100 lao động, tăng 15,9% về số doanh nghiệp, tăng 22,6% về vốn đăng ký và tăng 10,5% về số lao động so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, tăng 28,9% về số DN, tăng 24% về số vốn đăng ký và giảm 33,5% về số lao động.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 1/2022 đã nhiều chuyển biến tích cực.

Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong tháng đạt 14,8 tỷ đồng, tăng 5,8% so với tháng trước và giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tính cả 343.800 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 5.600 DN tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 1 là 536.100 tỷ đồng, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt trong tháng 1 vừa qua có 19.100 DN quay trở lại hoạt động, tăng 352,8% so với tháng 12/2021 và tăng 194% so với tháng 01/2021), nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động tháng 1/2022 lên 32.100 doanh nghiệp, tăng 93,6% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy tín hiệu khả quan cho phát triển DN trong năm 2022.

Tuy nhiên, trong tháng 1/2022, có gần 29.300 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra còn có 7.084 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 26,5% và 2.025 DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,3%.