THACO đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và giảm 50% lệ phí trước bạ

Theo THACO, từ năm 2020 đến nay, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô đều bị ảnh hưởng nặng nề do tác động từ dịch bệnh và suy thoái kinh tế. Trước tình hình đó, Chính phủ và các bộ ngành trung ương đã kịp thời ban hành nhiều chính sách hỗ trợ có tính đột phá, thúc đẩy phục hồi và đưa ngành công nghiệp ô tô vượt qua khó khăn.

Trong năm 2023, hiện trạng kinh tế khó khăn đã tác động mạnh đến nhu cầu mua sắm nói chung, trong đó thị trường ô tô đã chứng kiến sự suy giảm mạnh, dự kiến doanh số bán ô tô năm 2023 giảm 24% so với năm 2022 và thậm chí thấp hơn so với giai đoạn đại dịch năm 2020 và 2021.

Do vậy, để có những giải pháp hỗ trợ kịp thời, thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2024, THACO đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bổ sung các chính sách hỗ trợ có tính đột phá trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 (như đã thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2023) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trong nước.

Cụ thể, giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước thêm một khoảng thời gian phù hợp. Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước năm 2024.

Trước dự báo tình hình kinh tế – xã hội năm 2024 tiếp tục vẫn còn khó khăn, để các chính sách mới thực sự phát huy hết hiệu quả, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, các chính sách cần sớm được ban hành áp dụng từ quý I/2024.

Trước đề xuất từ Thaco, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu nội dung đề xuất chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của CTCP Tập đoàn Trường Hải; rà soát, kiểm tra, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, đề xuất Chính phủ theo đúng quy định.