Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2022 mới công bố của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (MCK: KBC) ghi nhận một loạt thay đổi trong kết quả kinh doanh nửa đầu năm nay. Trong đó, những thay đổi này đã khiến lợi nhuận ròng sau thuế của tổng công ty sụt giảm tới 92% so với báo cáo tự lập trước đó.

Cụ thể, trên báo cáo kiểm toán của Kinh Bắc, doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ nửa đầu năm nay không có nhiều thay đổi, vẫn đạt 1.085 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán trên báo cáo kiểm toán tăng cao hơn đã khiến lợi nhuận gộp bán niên của Kinh Bắc giảm từ 477 tỷ xuống 463 tỷ đồng sau kiểm toán.

Tương tự, các chỉ tiêu liên quan hoạt động tài chính, lãi trong công ty liên kết, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của tổng công ty này sau kiểm toán đều thay đổi so với số liệu công ty tự lập.

Kết quả là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính của công ty đã tăng từ 133 tỷ đồng lên 281 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất sau kiểm toán của Kinh Bắc lại đến ở khoản thu nhập khác.

Cụ thể, trên báo cáo tự lập, Kinh Bắc ghi nhận khoản thu nhập khác trong nửa năm qua đạt tới 2.417 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ đạt hơn 2 tỷ). Điều này khiến phần lãi khác của tổng công ty tăng mạnh và đóng góp chính vào mức lãi trước thuế 2.545 tỷ đồng nửa năm nay, tăng 132%.

Kinh Bắc cho biết gần 2.400 tỷ đồng trong số thu nhập khác này đến từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần phát sinh từ giao dịch tổng công ty tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng lên 48%.

Tuy nhiên, trên báo cáo kiểm toán, khoản thu nhập khác này của Kinh Bắc chỉ đạt gần 20 tỷ và không còn ghi nhận khoản thu gần 2.400 tỷ đồng từ giao dịch kể trên.

Sau kiểm toán 92% lợi nhuận của Kinh Bắc 'không cánh mà bay'
Lợi nhuận sau kiểm toán của KBC "bốc hơi" gần 92%. Ảnh: Internet

Thay đổi này khiến lợi nhuận trước thuế của Kinh Bắc giảm từ 2.545 tỷ đồng xuống 294 tỷ sau kiểm toán. Lợi nhuận sau thuế hậu kiểm toán cũng “bốc hơi” 92%, còn trên 200 tỷ đồng.

Giải trình về khoản chênh lệch này, Kinh Bắc cho biết, theo báo cáo tư vấn thẩm định giá độc lập, giá trị hợp lý tài sản thuần của Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng ước tính là khoảng 4.805 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo công văn mới đây của đơn vị kiểm toán, đơn vị này đang tích cực làm việc với đơn vị tư vấn định giá để soát xét báo cáo định giá nêu trên. Nhưng do số lượng các tài sản là bất động sản và tính phức tạp của việc định giá nên công việc xoát xét của đơn vị kiểm toán với báo cáo định giá trên chưa được hoàn tất.

Cuối tháng 6 trước đó, HĐQT Kinh Bắc đã ban hành nghị quyết mua thêm 5,7 triệu cổ phần của Công ty Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng để nâng tổng sở hữu lên 9,6 triệu đơn vị (tương đương 48% vốn) với giá trị đầu tư tương ứng 96 tỷ đồng và chuyển thành công ty liên kết.

Trước đó, Kinh Bắc chỉ ghi nhận khoản đầu tư vào Công ty Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng là khoản góp vốn vào đơn vị khác với giá trị 39 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi ghi nhận là công ty liên kết, giá trị khoản mục này đã tăng lên 2.493 tỷ đồng, tương ứng với phần vốn góp 48% của tổng công ty.