Sao Thái Dương lỗ 8 tỷ đồng năm 2022
Sao Thái Dương lỗ 8 tỷ đồng năm 2022. Ảnh minh họa

Theo báo cáo tài chính công bố, năm 2022, CTCP Đầu tư Sao Thái Dương ghi nhận lỗ sau thuế hơn 8 tỷ đồng, do giảm mạnh doanh thu và mức tăng đột biến của chi phí quản lý doanh nghiệp so với năm 2021.

Doanh thu về hoạt động tài chính tăng gấp 1,84 lần lên hơn 2,4 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm nhẹ 1,4%, đạt 3,1 tỷ đồng.

Nhờ khoản lãi từ hoạt động tài chính, quý 4/2022, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 2,7 tỷ đồng, chỉ gần bằng 16% kết quả của cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Sao Thái Dương đạt 170 tỷ đồng, giá vốn hàng bán đạt 168,9 tỷ đồng, giảm lần lượt 66% và 65% so với năm trước. Do đó, lợi nhuận gộp cũng giảm mạnh 79% so với cùng kỳ, chỉ đạt 1,2 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng 11% so với cùng kỳ, lên gần 29,2 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng gấp 3,97 lần lên gần 12,3 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh gấp 5,55 lần cùng kỳ lên 22, 2 tỷ đồng.

Do chi phí tăng cao, Sao Thái Dương ghi nhận lỗ sau thuế gần 8,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 18,5 tỷ đồng. Đây là năm thứ 2 trong vòng nửa thập kỷ trở lại đây, công ty ghi nhận lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Năm 2022, SJF đặt mục tiêu đạt 350 tỷ đồng doanh thu và 15 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đến hết năm 2022 công ty chỉ đạt gần 50% kế hoạch doanh thu và không thể hoàn thành kế hoạch lợi nhuận. Nguyên nhân chủ yếu đến từ mức tăng vọt của chi phí quản lý doanh nghiệp và giá vốn hàng bán ở mức cao so với doanh thu.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của SJF đã giảm 10% xuống gần 1.049 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu về cho vay ngắn hạn đạt 407 tỷ đồng, tăng 47% so với con số đầu năm. Khoản đầu tư tài chính dài hạn giữ nguyên ở con số gần 149 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn của Khách hàng giảm mạnh từ 268 tỷ đồng xuống còn 87 tỷ đồng, tương đương giảm 68%.

Nợ phải trả của công ty giảm 34% xuống 209 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt hơn 71 tỷ đồng, giảm 40%, khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 43 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần con số đầu năm.