Theo đó, SaigonBank đã ghi nhận lợi nhuận quý 4 tăng đột biến nhờ thu nhập khác và chi phí hoạt động giảm. Nhờ kết quả khả quan trong quý 4, cả năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Saigonbank tăng 40,4% so với năm ngoái, đạt 266,8 tỷ đồng. Nếu không tính đến chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận của ngân hàng ở mức 332,2 tỷ đồng, hoàn thành 110,7% kế hoạch cả năm.

Nguyên nhân khiến lợi nhuận quý 4 của SaigonBank tăng như vũ bão đến từ khoản lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng đột biến gần 1200%, lên 167,9 tỷ đồng. Trong phần thuyết minh của báo cáo tài chính, SaigonBank không giải thích rõ khoản thu nhập này đến từ đâu.

Tổng chi phí thu nhập của SGB trong quý 4/2023 giảm gần 22% so với quý cùng kỳ năm trước, xuống gần 157 tỷ đồng.

Saigonbank (SGB) lợi nhuận tăng vũ bão, hoàn thành 110,7% kế hoạch cả năm

Với kết quả trên, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng ở mức 252,4 tỷ đồng, tăng 409,1% so với cùng kỳ. Chi phí dự phòng cũng tăng hơn ba lần, lên 168,2 tỷ đồng.

Cả năm 2023, chi phí dự phòng chỉ nhích thêm 7,4% giúp lợi nhuận trước thuế tăng 40,2%, đạt 332,2 tỷ đồng, hoàn thành 110,7% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế đạt 266,8 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2023, tổng tài sản của SaigonBank đã tăng 13,7% so với đầu năm, đạt 31.501 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 6,7%, là kết quả thấp hơn trung bình toàn ngành. Tiền gửi ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn, đạt 14,9% và số dư 23.557 tỷ đồng.

Số dư nợ xấu của ngân hàng chỉ tăng 1,7% so với đầu năm, khiến tỷ lệ nợ xấu giảm còn 2,01%, là mức thấp nhất kể từ quý II/2022. Ngân hàng này cho biết, năm 2023, số tiền thu các khoản nợ đã được xử lý hóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro là 189,5 tỷ đồng, tăng 114% so với năm ngoái.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng số nhân viên của ngân hàng là 1.491 người, tăng gần 100 người so với đầu năm. Theo báo cáo của SaigonBank, chi phí nhân viên bình quân là 19 triệu đồng/tháng, thuộc nhóm thấp nhất trong ngành ngân hàng.

Trong năm 2024, Saigonbank dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ tối đa thêm 308 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 10% cho cổ đông hiện hữu được Đại hội đồng cổ đông của Saigonbank thông qua.

Hiện vốn điều lệ của Saigonbank là 3.080 tỷ đồng. Sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ lên 3.388 tỷ đồng.

Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn 10 năm, Saigonbank mới tiếp tục tăng vốn điều lệ. Lần gần nhất là vào năm 2012 khi ngân hàng thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Từ đó đến nay, vốn điều lệ của Saigonbank giữ nguyên mức 3.080 tỷ đồng, ở nhóm thấp nhất trong các ngân hàng thương mại.