Ông Lê Viết Hải vẫn giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Ông Lê Viết Hải vẫn giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Ảnh minh hoạ

Cụ thể: Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình) vừa công bố việc hoãn thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Viết Hải.

Đồng thời, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cũng chưa bầu ông Nguyễn Công Phú vào chức chủ tịch thay ông Hải cũng như chưa bổ nhiệm ông Lê Viết Hiếu (con trai ông Hải) giữ chức vụ tổng giám đốc. Ngoài ra, tập đoàn này cũng hoãn việc thành lập Hội đồng Sáng lập. Ông Hải dự kiến giữ chức chủ tịch tại Hội đồng này.

Theo ông Lê Viết Hải, việc hoãn thi hành các nghị quyết đã công bố ngày 14/12/2022 nói trên nhằm củng cố cơ sở pháp lý và thiết lập vững chắc mô hình quản trị mới. Đồng thời, việc làm này còn nhằm đảm bảo tính liên tục trong việc điều hành công ty vào thời điểm Tết Nguyên đán, bởi thay đổi người đại diện pháp luật sẽ tạo điểm nghẽn trong thanh toán và quyết toán.

Trước đó, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố thông tin ông Lê Viết Hải sẽ thôi chức chủ tịch từ ngày 1/1/2023 nhằm đảm bảo tính pháp lý trong việc đề cử ông Lê Viết Hiếu là con trai ông Hải giữ chức tổng giám đốc. Quyết định này đã được các thành viên HĐQT đồng thuận nhằm phát huy hết vai trò của người điều hành.

Với việc lập Hội đồng sáng lập và ông Hải làm chủ tịch hội đồng này, ông vẫn tham mưu tư vấn, phản biện cho HĐQT và Ban điều hành.

Về tình hình kinh doanh, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đạt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm nay lần lượt đạt 7.500 và 350 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt hơn 10.900 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi ròng giảm 16%, chỉ đạt 61 tỷ đồng.

Đến hết ngày 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 18.683 tỷ đồng, tuy nhiên các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi lên đến 415 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng tăng 19% so với đầu năm, đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối năm 2022, cổ phiếu của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã giảm nhẹ, còn 9.210 đồng/cổ phiếu.