Được biết, nguyên nhân bị xử phạt là do ông B. đã không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch đối với cổ phiếu VPB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Trước đó, trong tháng 1/2021, ông B. đã mua hơn 1,48 triệu và bán 59 nghìn cổ phiếu VPB; sau đó trong tháng 2/2021, ông tiếp tục mua hơn 1,88 triệu cổ phiếu VPB; sang ngày 3/3/2021, ông B mua thêm 59.000 cổ phiếu VPB. Toàn bộ những giao dịch trên đều không được công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Một cá nhân bị phạt gần 1 tỷ đồng vì mua bán cổ phiếu chui
Một cá nhân bị phạt gần 1 tỷ đồng vì mua bán cổ phiếu chui

Theo quy định tại điểm h, khoản 2, Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, phạt tiền 5% giá trị đăng ký giao dịch nhưng không quá 3 tỷ đồng nếu đăng ký giao dịch có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, quyền mua trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ, quyền mua chứng chỉ quỹ hoặc chứng quyền có bảo đảm dựa trên chứng khoán của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đại chúng. Do đó, số tiền phạt của ông B. là hơn 940 triệu đồng.

Ngoài ra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn áp dụng thêm hình thức xử phạt bổ sung, cụ thể là đình chỉ giao dịch chứng khoán đối với ông B trong thời hạn 4 tháng theo quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 23/7/2021.

Được biết thêm, cũng trong ngày 27/7, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố xử phạt hành chính đối với ông Phạm Quốc Bình (Hà Nội) vì báo cáo không đúng thời hạn cho sở giao dịch chứng khoán khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Ngày 25/12/2020, ông Bình đã mua 200.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Lanmark Holding (LMH) dẫn đến khối lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 5,26 triệu cổ phiếu (tỉ lệ 20,52%) lên gần 5,46 triệu cổ phiếu (tỉ lệ 21,3%) nhưng đến ngày 22/1/2021 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo thay đổi tỉ lệ sở hữu này. Ông Bình bị phạt 15 triệu đồng.