LPBank chốt phương án đổi tên thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam
LPBank chốt phương án đổi tên thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam

Cụ thể, tên đầy đủ của ngân hàng sẽ là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam trong tiếng Việt, và viết tắt là Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam. Trong tiếng Anh, tên đầy đủ sẽ là Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank, và viết tắt vẫn là LPBank.

Trước khi công bố quyết định này, Ban điều hành đã đưa ra hai phương án đổi tên cho LBBank. Phương án thứ nhất là thay đổi từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Việt Nam. Phương án thứ hai là thay đổi thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam.

Quyết định cuối cùng về nội dung và tên gọi mới đã được Tổng Giám đốc giao cho Hội đồng Quản trị chỉnh sửa và hoàn thiện để gửi đến cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các đơn vị liên quan, nhằm thực hiện quy trình pháp lý và chính thức thay đổi tên của Ngân hàng theo quy định.

LPBank đánh giá, việc thay đổi tên sẽ phản ánh tốt hơn chiến lược phát triển mới của họ, thể hiện sự cam kết của ngân hàng trong việc mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng, đối tác và cổ đông, nhằm mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam.

Theo lãnh đạo LPBank, trải qua hơn 16 năm thành lập và phát triển, đến nay tên gọi cũ đã không còn tương thích với tầm vóc, quy mô, lĩnh vực hoạt động và tầm nhìn tương lai của LPBank. Tên gọi mới phù hợp hơn với chiến lược phát triển mới, thể hiện cam kết của Ngân hàng trong việc mang tới lợi ích cao nhất cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

Vừa qua, HĐQT LPBank cũng ban hành Nghị quyết về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 lên 33.576 tỷ đồng. Sau tăng vốn, LPBank chính thức ghi tên mình vào Top các ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất hệ thống.

Kết thúc quý 1/2024, LPBank là một trong­ 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất trong số 28 ngân hàng đã công bố thông tin BCTC.