Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 87/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Licogi 166 (Licogi 166, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Licogi 166 theo đó bị phạt 85 triệu đồng theo Nghị định số 156/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Các thông tin mà Licogi 166 không công bố theo quy định công bố thông tin trên hệ thống của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) gồm: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét, báo cáo tài chính quý IV/2021, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, báo cáo kiểm toán năm 2021, báo cáo thường niên năm 2021, báo cáo tài chính quý I/2022.

Licogi 166 (LCS) bị UBCKNN xử phạt 85 triệu đồng. Ảnh: Công Luận
Licogi 166 (LCS) bị UBCKNN xử phạt 85 triệu đồng. Ảnh: Công Luận

Trước đó, HNX đã thông báo hủy niêm yết bắt buộc đối với 7,6 triệu cổ phiếu LCS của Công ty Cổ phần Licogi 166 từ ngày 28/4/2023 do công ty và tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đều đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày 15/3/2023 đến 14/3/2024 (trường hợp hủy niêm yết bắt buộc).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 166 đã công bố nghị quyết tạm ngừng kinh doanh 1 năm, kể từ ngày 15/3/2023 đến ngày 14/3/2024.

Nguyên nhân công ty đưa ra đó là do hoạt động kinh doanh gặp khó khăn. Công ty xin tạm ngừng để tìm ra phương hướng giải quyết khó khăn và củng cố lại cơ cấu tổ chức.

Công ty Cổ phần Licogi 166 là đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Licogi 16 (thuộc Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Licogi). Trong hoạt động xây lắp, Licogi 166 chủ yếu thi công các công trình thuỷ điện, công trình cơ điện và công trình hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp.