Theo lộ trình dự kiến, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sẽ hoàn thành lựa chọn nhà thầu xây lắp và khởi công xây dựng dự án đường bộ Chợ Mới - Bắc Kạn trong tháng 9/2024.

Dự án do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư, dài gần 29 km. Trong đó, tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn dài hơn 28 km, đoạn tuyến nối dài khoảng 0,4 km. Điểm đầu dự án tại Km 0+00 (kết nối đường cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn), điểm cuối dự án tại Km 28+400 (kết nối đường cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, TP Bắc Kạn).

Để đáp ứng điều kiện triển khai dự án, Ban Quản lý dự án 2 phối hợp với địa phương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để trình Bộ GTVT xem xét, phê duyệt trong tháng 4/2024. Công tác cắm cọc và bàn giao cọc giải phóng mặt bằng (GPMB) được chia thành 3 đợt: Trong tháng 6/2024, bàn giao phạm vi GPMB các vị trí ổn định về công trình cầu, nền đắp, đào thấp, dân cư; trong tháng 7/2024 bàn giao phạm vi đào sâu, đắp cao; trong tháng 8/2024 bàn giao các điều chỉnh theo thiết kế kỹ thuật và nút giao bổ sung (dự kiến).

Khởi công dự án đường bộ Chợ Mới - Bắc Kạn trong tháng 9/2024
Khởi công dự án đường bộ Chợ Mới - Bắc Kạn trong tháng 9/2024

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án dự kiến thu hồi khoảng gần 327 ha đất. Trong đó, chuyển mục đích sử dụng khoảng hơn 41 ha đất lúa, hơn 9 ha đất ở và 184 ha đất rừng.

Để đáp ứng tiến đô GPMB, Ban Quản lý dự án 2 đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các sở, UBND huyện Chợ Mới, TP Bắc Kạn cập nhật nhu cầu đất để điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bảo đảm phù hợp nhu cầu dự án; lập hồ sơ xin chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, làm cơ sở để UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Dự án đường bộ Chợ Mới - Bắc Kạn sẽ được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc, quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 22 m, mặt đường rộng 20,5 m, tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Riêng tuyến nối được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III với nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 11 m. Dự án có tổng mức đầu tư dự án khoảng 5.751 tỷ đồng.