HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII đã thông qua 2 Nghị quyết về phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) của Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Lớn (phân khu 1) và Khu du lịch núi Khải Lương (phân khu 2) đều trên địa bàn huyện Vạn Ninh, thuộc khu vực phía Bắc KKT Vân Phong.

Theo đó, KKT Vân Phong đã có 4/19 phân khu được phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) gồm 2 phân khu kể trên và Trung tâm cảng biển - đô thị Đầm Môn (phân khu 3) cùng Khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông (phân khu 8).

Cụ thể, Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Lớn (phân khu 1) thuộc xã Vạn Thạnh có diện tích khoảng 10.000 ha được quy hoạch là khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, công viên cây xanh chuyên đề, vui chơi giải trí.

Trong đó, diện tích đất liền khoảng 4.911 ha để xây các khu chức năng khoảng 1.443 ha, đất nông nghiệp và chức năng khác khoảng 3.468 ha; còn lại là vùng mặt nước biển. Dân số dự kiến khoảng 8.000 người, được quy đổi từ khách du lịch, không có dân cư sinh sống trên đảo Hòn Lớn.

Khu du lịch núi Khải Lương (phân khu 2) thuộc xã Vạn Thạnh có diện tích khoảng 4.015 ha được quy hoạch là khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Khánh Hòa: Phê duyệt thêm 2 quy hoạch phân khu hơn 14.000 ha làm khu du lịch cao cấp

Trong đó, diện tích đất liền khoảng 1.865 ha, để xây dựng các khu chức năng khoảng 408 ha, đất nông nghiệp và chức năng khác khoảng 1.457 ha; còn lại là vùng mặt nước biển. Dân số dự kiến khoảng 5.000 người, được quy đổi từ khách du lịch.

Trung tâm cảng biển - đô thị Đầm Môn (phân khu 3) có tổng diện tích gần 8.300 ha thuộc xã Vạn Thạnh. Trong đó, khu vực đất liền rộng hơn 4.400 ha (có 616 ha khu vực dự kiến lấn biển), vùng mặt nước biển rộng hơn 3.800 ha.

Đây là khu vực được quy hoạch là khu đô thị, dịch vụ, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, cảng biển quốc tế với quy mô dân số khoảng 29.000 người. Trong đó, đất xây dựng các khu chức năng có quy mô gần 2.300 ha; khu đất nông nghiệp và chức năng khác có quy mô khoảng 2.182 ha.

Đối với Khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông (phân khu 8) có tổng diện tích hơn 6.600 ha, thuộc địa phận các xã Vạn Thọ, Vạn Phước, Vạn Khánh, Vạn Thắng, Vạn Long, Vạn Bình.

Trong đo, khu vực đất liền rộng gần 5.300 ha (trong đó có 1.553 ha khu vực dự kiến lấn biển), vùng mặt nước biển hơn 1.331 ha. Quy mô dân số khoảng 122.000 người, đất xây dựng các khu chức năng KKT có quy mô gần 4.000 ha; khu đất nông nghiệp và chức năng khác có quy mô hơn 1.300 ha.

Các Nghị quyết về phê duyệt đồ án quy hoạch 4 phân khu kể trên tại KKT Vân Phong tạo tiền đề để UBND tỉnh Khánh Hòa hoàn tất các thủ tục pháp lý tiến hành thu hút các dự án lớn vào khu vực này, tạo động lực phát triển cho địa phương và khu vực liên vùng.

Liên quan đến KKT Vân Phong, tháng 3/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, KKT Vân Phong có tổng diện tích khoảng 150.000 ha, nằm trên địa bàn huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa, trong đó 70.000 ha mặt đất, còn lại mặt nước.

KKT Vân Phong được chia thành 19 phân khu, với các khu phát triển về cảng biển, dịch vụ hậu cần, đô thị, dịch vụ nghỉ dưỡng, là một trong ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa. Đây là KKT tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư và là động lực phát triển kinh tế cho các vùng lân cận và cho cả nước.