Cụ thể, lô trái phiếu KHGH2429001 có kỳ hạn 60 tháng, được phát hành tại thị trường trong nước, đáo hạn ngày 20/6/2029, lãi suất 12,5%/năm. Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo không được đề cập chi tiết trong bản báo cáo thông tin gửi HNX.

Khải Hoàn Land huy động thành công 250 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là “bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng”.

Về lãi suất, lô trái phiếu KHGH2429001 có lãi suất kết hợp, kỳ hạn trả lãi 6 tháng/lần. Cụ thể, lãi suất cố định 12,5%/năm cho 01 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tính lãi còn lại sẽ tính lãi suất bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 13 tháng (LS13 loại 01) lĩnh lãi cuối kỳ của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh (HDBank) cộng biên độ 4,5%/năm.

Cũng theo dữ liệu từ HNX, ngoài lô trái phiếu kể trên, hiện Khải Hoàn Land đang lưu hành 2 lô trái phiếu khác gồmô trái phiếu KHGH2123001, giá trị 300 tỷ đồng, và lô trái phiếu KHGH2328001, giá trị 240 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, doanh thu thuần của Khải Hoàn Land ở mức 36,7 tỷ đồng, giảm gần 86% so với cùng kỳ. Kết thúc 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp này báo lãi 12,9 tỷ đồng, tương ứng giảm 77,1%.