Thương mại điện tử ngày càng chiếm ưu thế trong xu hướng phát triển kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều chủ thể bao gồm cá nhân, doanh nghiệp chưa nghiêm túc thực hiện các quy định về kinh doanh thương mại điện tử. Vừa mới đây Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị định số 85 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 đã quy định rõ thương nhân, tổ chức thực hiện hoạt động thương mại điện tử thông qua các mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Instagram... Người tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp các hoạt động mua bán phải trả phí và thực hiện đăng ký theo quy định.

Thương nhân, tổ chức doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ online.gov.vn.
Thương nhân, tổ chức doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ online.gov.vn.

Cụ thể: Các cá nhân, tổ chức có hai cách thức thực hiện đó là: Nộp trực tuyến trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ online.gov.vn, đồng thời nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (đối với bản giấy). Vậy các thương nhân, tổ chức doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh thương mại điện tử ngay từ bây giờ tránh vi phạm quy định pháp luật. Theo đó, việc đăng ký kinh doanh thương mại điện tử được thực hiện online nên khá dễ dàng cho các chủ thể kinh doanh tham gia xúc tiến thương mại.

Để thực hiện đăng ký cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (theo Mẫu TMĐT-1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 47/2014/TT-BCT).

Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân).

Đề án cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 3 Điều 54 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 55 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó.

Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).

Đối với thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến tại địa chỉ online.gov.vn.

5 bước thực hiện đăng ký hoạt động thương mại điện tử nhanh gọn cho thương nhân, tổ chức kinh doanh thông qua các mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Instagram...
5 bước thực hiện đăng ký hoạt động thương mại điện tử nhanh gọn cho thương nhân, tổ chức kinh doanh thông qua các mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Instagram...

Các bước thực hiện thủ tục đăng ký như sau:

Bước 1: Thương nhân, tổ chức đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống online.gov.vn bằng việc cung cấp thông tin theo mẫu.

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;

Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, tiến hành khai báo thông tin theo quy định.

Bước 4: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

- Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu thương nhân, tổ chức thực hiện tiếp Bước 5;

- Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin. Khi đó thương nhân, tổ chức quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thương nhân, tổ chức gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy) theo quy định.

Ngoài ra, thương nhân, tổ chức có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4 theo quy định, nếu thương nhân, tổ chức không có phản hồi thì hồ sơ đăng ký trên hệ thống sẽ bị chấm dứt và thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại từ đầu.

Hướng dẫn đăng ký thương mại điện tử nhanh gọn cho người bán hàng trên mạng xã hội
Thủ tục đăng ký phải hoàn thành trước khi hoạt động trao đổi thương mại diễn ra.

Sau khi đăng ký thành công, Bộ Công thương sẽ công bố công khai trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử danh sách các website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử đã đăng ký theo quy định, bao gồm các thông tin sau: Tên website thương mại điện tử và loại hình website theo thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công Thương; Tên và thông tin liên hệ của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử; Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân sở hữu website thương mại điện tử.

Bộ Công Thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, thể hiện thành biểu tượng đăng ký. Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin đăng ký tương ứng của thương nhân, tổ chức tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Đặc biệt thủ tục đăng ký phải hoàn thành trước khi hoạt động trao đổi thương mại diễn ra. Nếu vi phạm các thương nhân, tổ chức doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính, hoặc cấm kinh doanh thương mại điện tử.