Năm 2021, Hải Phát thu về 1.393 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 5% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 328,2 tỷ đồng, tăng 11,8%. So với kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt từ 1.500 - 1.600 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt từ 370 - 390 tỷ đồng được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua, HPX đã hoàn thành lần lượt 87,1% và 84,2% theo kế hoạch tối đa.

2911-hpx-7537-1
CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, Mã: HPX).

Quý I/2022, doanh thu thuần đạt gần 56 tỷ đồng, giảm gần 78% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu các hoạt động khác giảm từ hơn 183 tỷ đồng về hơn 34 tỷ đồng, doanh thu kinh doanh bất động sản giảm từ gần 67 tỷ đồng về gần 22 tỷ đồng.

Dù giá vốn bán hàng giảm 60%, doanh nghiệp vẫn lỗ gộp gần 536 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái có lãi hơn 100 tỷ đồng. Đây là quý lỗ gộp đầu tiên của Hải Phát Invest từ khi doanh nghiệp này lên sàn năm 2018.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ gần 10 tỷ đồng lên hơn 75 tỷ đồng, chủ yếu là lãi bán các khoản đầu tư. Bên cạnh đó, công ty còn có khoản lãi gần 6 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết. Do đó, quý này, Hải Phát có lãi hơn 17 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh.

Kết thúc quý I/2022, LNST của doanh nghiệp đạt hơn 21 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ. Riêng LNST của cổ đông công ty mẹ gần 21 tỷ đồng - giảm 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do sản phẩm căn hộ chưa hoàn thành bàn giao đến người mua và lợi nhuận của các công ty thành viên đều giảm.

Năm 2022, Hải Phát Invest đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất tối thiểu đạt 2.700 tỷ đồng và LNST hợp nhất tối thiểu đạt 450 tỷ đồng, lần lượt tăng 94% và 37% so với kết quả thực hiện năm 2021. Như vậy, sau quý I, doanh nghiệp còn cách rất xa mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm.

Tổng tài sản của Hải Phát Invest tại ngày 31/3/2022 gần 10.290 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Chủ yếu tăng mạnh ở các khoản phải thu dài hạn, từ gần 563 tỷ đồng lên gần 1.214 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng nhẹ lên hơn 3.947 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản để bán đang xây dựng (gần 2.829 tỷ đồng), còn lại là bất động sản để bán đã hoàn thành.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có khoản bất động sản đầu tư hơn 976 tỷ đồng và gần 97 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, chủ yếu tại các dự án như Tân Tây Đô, dự án Đồng Quang,…

Nợ phải trả của Hải Phát Invest tại thời điểm cuối kỳ hơn 6.743 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm (chiếm 65% nguồn vốn, gấp gần 1,9 lần vốn chủ sở hữu). Trong đó, tổng dư nợ đi vay chiếm gần 5.510 tỷ đồng.

Mặt khác, dòng tiền kinh doanh trong năm của công ty tiếp tục âm hơn 417 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái âm hơn 355 tỷ đồng).

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 05/05, giá cổ phiếu HPX 26,950/cổ phiếu.