Hà Nội sẽ phê duyệt quy hoạch khu đô thị sông Hồng, sông Đáy trong tháng 1/2021
Sớm nhất cuối tháng 12/2021, chậm nhất nửa đầu tháng 1/2022, thành phố sẽ đủ cơ sở pháp lý để phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống, hoàn thành phủ kín 100% quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn Hà Nội.

Mới đây, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Chương trình hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị thành phố Hà Nội về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Tại Lễ ký, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, thành phố đã phê duyệt 33/35 đồ án quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn thành phố.

Còn 2 đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống, tháng 7/2021, thành phố đã nhận được ý kiến thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai quy hoạch phòng, chống lũ. Tháng 10/2021, UBND thành phố đã gửi hồ sơ xin ý kiến của Bộ Xây dựng theo quy định.

Dự kiến, trong tháng 12/2021, Bộ Xây dựng sẽ có thỏa thuận thống nhất chính thức. Sớm nhất cuối tháng 12/2021, chậm nhất nửa đầu tháng 1/2022, thành phố sẽ đủ cơ sở pháp lý để phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống, hoàn thành phủ kín 100% quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn Hà Nội.

Trong giai đoạn 2021 – 2026, thành phố Hà Nội thống nhất với Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam và Hội Quy hoạch phát triển đô thị thành phố hợp tác, tham gia ở một số hoạt động cụ thể. Tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của ngành xây dựng và của thành phố về: Quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị, nông thôn; Tham gia, tổ chức các hội thảo khoa học về lĩnh vực quy hoạch xây dựng.

Về các hoạt động tư vấn, phản biện xã hội, tham gia việc triển khai một số đồ án theo Kế hoạch quy hoạch năm 2021 2026 của UBND thành phố. Hợp tác với các tổ chức quốc tế tham gia tư vấn, góp ý, phản biện, đối với đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội. Tham gia tư vấn góp ý, phản biện đối với đồ án Quy hoạch phân khu đô thị, xây dựng. Tham gia tư vấn, phản biện đối với các đồ án quy hoạch chỉnh trang đô thị, đặc biệt đối với khu vực nội đô lịch sử; Thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc...